WOKÓŁ POSZUKIWANIA ŻYCIA W KOSMOSIE - konferencja (16.12.2015)

Znalezione obrazy dla zapytania facebook

IDEA 

W 2014 roku zakończył się jeden z etapów misji „Rosetta”: na komecie 67/P Czuriumow-Gierasimienko wylądował Philae. Ta misja ma m.in. przyczynić się do wyjaśnienia, skąd wzięło się na Ziemi życie. Pytanie o pochodzenie życia od zawsze nurtowało ludzi, także ze względu na kwestię naszego własnego pochodzenia. W różnych propozycjach rozwiązania tego problemu  wskazywano na czynniki rozmaitego typu: naturalne związane z Ziemią – tak czynią współcześnie naukowcy, konstruujący modele abiogenezy; naturalne, ale pochodzenia pozaziemskiego, kosmicznego odwołujące się do praw fizyko-chemicznych; cywilizacje pozaziemskie; nadnaturalne, wykraczające poza przyrodę.

W całej historii myśli ludzkiej obecne były koncepcje, w których wskazywano na przyczyny powstania życia na Ziemi poza samą Ziemią. W przeszłości to odwołanie było naiwne: sądzono, że żywe organizmy mogą powstawać spontanicznie na skutek działania adekwatnej pozaziemskiej przyczyny, np. pod wpływem działania ciał niebieskich. W XX wieku rozwój badań przestrzeni kosmicznej sprawił, że hipotezy pozaziemskiego pochodzenia życia zaczęły być wysuwane przez przyrodników, a gromadzone dane dają podstawy dla poważnego traktowania tego typu hipotez. Nowe dane, uzyskane z sondy Rosetta, zdają się uprawdopodabniać kosmiczne pochodzenie życia na Ziemi. Te dane mają znaczenie nie tylko dla biologów, ale również dla filozofów i teologów. Mogą one bowiem prowadzić do wniosków dotyczących istoty życia i możliwości jego spontanicznego powstania.

16 grudnia 2015 roku przypada 20. rocznica śmierci ks. prof. Szczepana W. Ślagi (1934-1995), prodziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie UKSW) i współtwórcy specjalności filozofii przyrody na tym Wydziale. Ksiądz Profesor żywo interesował się problemem pochodzenia życia, również hipotezami jego kometarnych początków. Tej problematyce poświęcił kilka prac, w których próbował ocenić wartość tych hipotez z punktu widzenia filozofa. Pamięć o Jego wkładzie w badania początków życia jest kolejną racją zorganizowania konferencji dotyczącej znaczenia wyników badań astrobiologicznych dla biologii, filozofii i teologii.

Początek życia, ze względu na rozmaitość wskazywanych przyczyn, jest zagadnieniem interdyscyplinarnym. Wprawdzie samo rozumienie początku czy przyczyny powstania życia jest nieco inne na płaszczyźnie nauk przyrodniczych, filozofii i teologii, lecz te różne punkty widzenia nie muszą się wykluczać, a mogą dać szersze, głębsze spojrzenie na istotę życia. Każda próba zbadania początków życia na Ziemi, również wskazująca na jego kosmiczne pochodzenie, ma też znaczenie dla określenia naszego miejsca w świecie, a także celu ludzkiego życia. Ze względu na taki charakter zaproponowanej problematyki zaproszenie do udziału w konferencji kierujemy do przyrodników, filozofów i teologów. Mamy nadzieję, że konferencja przyczyni się do głębszego zrozumienia tych zagadnień.

W imieniu organizatorów
dr hab. Anna Lemańska, prof. UKSW

 

Abstrakty wstąpień:

http://www.filozofia.uksw.edu.pl/node/246

 

GALERIA:

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach