Katedra Etyki

 

 

Instytut Filozofii UKSW
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
budynek CEiBI (nr 23), pokój 204


 

Katedra Etyki istnieje od 1954 r. Została utworzona wraz z innymi pięcioma katedrami Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej w momencie powstania Akademii Teologii Katolickiej. W 1999 r. Akademia Teologii Katolickiej została przekształcona w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Katedra Etyki w Instytucie Filozofii UKSW/ATK podlegała w swoich dziejach wielu przekształceniom. Przez pierwszych kilkanaście lat, głównie z przyczyn politycznych i kadrowych, katedra nie posiadała swojego kierownika. W 1967 r., po dwóch latach pracy na ATK, objął tę funkcję ks. prof. dr hab. Tadeusz Ślipko, który kierował tą jednostką do 1989 r. W latach 1992–2010 kierownikiem Katedry Etyki był ks. prof. dr hab. Zbigniew Sareło.

Na początku XXI wieku zostały utworzone w Instytucie Filozofii dwie nowe katedry, prowadzące badania naukowe dotyczące zagadnień filozoficzno-etycznych. W 2001 r. powstała Katedra Historii Etyki. Jej kierownikiem w latach 2001–2019 była prof. UKSW dr hab. Ewa Podrez. W 2005 r. została utworzona Katedra Etyki Współczesnej. Jej kierownikiem w latach 2005–2018 był ks. prof. dr hab. Ryszard Moń. Przez kilkanaście lat Katedra Etyki, Katedra Historii Etyki oraz Katedra Etyki Współczesnej tworzyły razem Sekcję Etyki.

Pod koniec 2019 r. w Instytucie Filozofii zostały zlikwidowane sekcje jako odrębne jednostki organizacyjne. W konsekwencji tych zmian przestała istnieć także Katedra Historii Etyki oraz Katedra Etyki Współczesnej. Zadania realizowane wcześniej przez te jednostki zostały przejęte przez Katedrę Etyki. Od stycznia 2020 r. kierownikiem Katedry Etyki jest ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Kobyliński.

Obecnie w Katedrze Etyki pracuje siedem osób. Od 1978 r. jest z nią związana prof. UKSW dr hab. Ewa Podrez. Od 1999 r. pracownikiem katedry jest ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Kobyliński. W 2011 r. pracę w tej jednostce rozpoczęły trzy następujące osoby: dr Adam Cebula, dr Karolina Rozmarynowska i dr Andrzej Waleszczyński. Od 2020 r. pracownikiem katedry jest ks. dr Jacek Meller. Od 2021 r. pracownikiem katedry jest prof. ucz. dr hab. Dominika Dzwonkowska.

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach