Nowy dr hab. w Instytucie Filozofii

Z przyjemnością informujemy, że Pan Michał Piekarski, kierownik kierunku filozofia w dniu 13.01.2022. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia. Serdecznie gratulujemy. Czytaj więcej »

Pracownik Instytutu Filozofii został przewodniczącym "Central and East European Society for Phenomenology"

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Witold Płotka, prof. ucz. w grudniu 2021 roku został wybrany na przewodniczącego międzynarodowego towarzystwa naukowego – „Central and East European Society for Phenomenology” (CEESP, https://ceesp.org/). CEESP obecnie łączy badaczy z ponad 20 krajów na świecie. Czytaj więcej »

Nowa publikacja pracownika Instytutu Filozofii

Ukazała się książka prof ucz. dr hab. Magdaleny Płotki: „Tomasz z Akwinu o przyjemności”, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2021, ISBN: 978-83-8281-006-6.

Czytaj więcej »

Nowa punktacja czasopism WFCh

Zgodnie z komunikatem MNiE z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych czasopisma WFCh otrzymały punktację:
  • Studia Philosophiae Christianae - 70 pkt
  • Studia Ecologiae et Bioeticae - 40 pkt
  • Studia Psychologica - 20 pkt

Grant dla doktorantki z Instytutu Filozofii

Miło nam poinformować, że p. mgr Martyna Filcek, doktorantka na kierunku filozofia, otrzymała grant NCN Preludium - Zbiorowość jako podmiot tragedii. Filozoficzna analiza polskich dzieł dramatycznych okresu romantyzmu.

Opis projektu.

Gratulujemy!

Nowa publikacja prof. ucz. dr hab. W. Płotki

Zapraszamy do lektury nowej książki prof. W. Płotki, Leopold Blaustein i jego fenomenologia: Źródła i konteksty, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2021, ISBN: 978-83-7683-197-8.
 
Książka prezentuje rezultaty prac podjętych w ramach grantu badawczego – finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w programie OPUS 14 – pt. Obecność myśli Kazimierza Twardowskiego we wczesnej fenomenologii w Polsce (nr 2017/27/B/HS1/02455).
 

Z okładki: Książka ta jest poświęcona myśli Leopolda Blausteina, filozofa, estetyka i pedagoga, „najwybitniejszego przedstawiciela”, jak pisał o nim Roman Ingarden, grupy późnych uczniów Kazimierza Twardowskiego. […] Jak się wydaje, o wartości filozofii Blausteina decyduje zbudowana przez niego i konsekwentnie stosowana metoda badawcza, która łączy w sobie elementy głównych nurtów psychologii końca XIX i początku XX wieku oraz zyskującej wówczas na znaczeniu fenomenologii. W literaturze przedmiotu brakuje jednak opracowania, które w sposób systematyczny i całościowy śledziłoby te nawiązania i wskazywało na ciągłość jego programu badawczego […]. Biorąc to pod uwagę, podstawowym celem niniejszej pracy jest próba wypełnienia zaznaczającej się tutaj luki i krytyczna analiza wybranych wątków metody stosowanej przez Blausteina.

Nowy kierownik kierunku filozofia

Decyzją Nr 115/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2021 r. w został powołany nowy kierownik kierunku Filozofia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej -  dr Michał Piekarski.

Gratulujemy!

Awans pracownika Instytutu Filozofii

Decyzją Senatu UKSW dr hab. Dominika Dzwonkowska została powołana na stanowsko profesora uczelni.

Serdecznie gratulujemy!

Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych - rekrutacja

Przypominamy studentom 1 i 2 roku I stopnia Filozofii oraz studentom 1 roku II stopnia Filozofii o możliwości składania wniosków o realizację studiów w ramach Akademickiej Ścieżki Studiów Filozoficznych. Termin składania dokumentacji upływa w dniu 17 września 2021r. Więcej informacji pod linkiem: https://wfch.uksw.edu.pl/node/2974 Serdecznie zapraszamy!

5 miejsce w Rankingu Szkół Wyższych "Perspektywy 2021"

W rankingu Szkół Wyższych "Perspektywy 2021" kierunek studiów filozofia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego został sklasyfikowany na 5 miejscu (jest to drugi z wyników ze wszystkich kierunków na UKSW)

https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-humanistyczne/filozofia

Ukazała się nowa książka pracownika Instytutu Filozofii

 

Ukazała się nowa książka pracownika Instytutu Filozofii: 

Komentarz Tomasza z Akwinu do De hebdomadibus Boecjusza w tłumaczeniu i opracowaniu Michała Zembrzuskiego

E-BOOK do pobrania gratis: https://bit.ly/2TlsfP9

Monografii została wydana w ramach projektu LITERATURA 2020 dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.Czytaj więcej »

Grant z NCK dla pracowników Instytutu Filozofii

Miło jest nam poinformować, że pracownicy Instytutu Filozofii otrzymali grant w ramach programu"Kultura - interwencje" NCK dotowanego ze środków MKDNiS. W ramach realizacji projektu pt. "Tomizm egzystencjalny i konsekwentny" przewidywana jest publikacja monografii prezentującej tomizm w wersji tomizmu konsekwentnego oraz organizację dwóch konferencję upamiętniających wybitnych tomistów: śp. prof. Andrzeja Maryniarczyka SDB i prof. Mieczysława Gogacza. Kierownikiem grantu jest prof. A. Andrzejuk.
 
Gratulujemy!

Konferencja z okazji 20–lecia śmierci ks. prof. Józefa Tischnera pt. „Myślenie według wartości – ale jakich?”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej, organizowanej przez Akademię Ignatianum w Krakowie. Konferencja odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godzinie 10:00. Transmisja na żywo na kanale YouTube AIK. Na konferencji wystąpią pracownicy naszego Instytutu: dr hab. Ewa Podrez i dr hab. Michał Zembrzuski.Czytaj więcej »

Nowa publikacja pracownika Instytutu Filozofii

Ukazała sie książka ks. prof. Jana Sochonia: Jan Sochoń, Bezcielesny sens. Szkice z filozofii kultury, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2021.

Teksty zawarte w książce odsłaniają tajemnice twórczego życia osobowego człowieka, przemierzającego filozofię, teologię, literaturę, sztukę i religię. Autor w tej książce chce nas przekonać, że – jak to ujął M. A. Krąpiec – nie może być kultury prawdziwie ludzkiej bez religii, jak nie można nasycić swego rozumu tym światem, a swego chcenia ziemskimi dobrami. Skoro człowiek nie może sam usensowić swego istnienia i umocnić się w swym bytowaniu, to potrzebuje Boga, a kultura, będąc kolebką ludzkiej egzystencji, nie może obyć się bez religii – będącej jedyną sensowną reakcją na stwierdzenie swej niewystarczalności. W sensie ostatecznym religia, transcendując trzy wymiary kultury, zdaje się wskazywać na potencjalność już nie tylko naturalną, ale potencjalność ostateczną, tzw. potentia oboedientialis (możność uległości).

Więcek o książce i autorze: http://noweksiazki.com.pl/pl/numer/4-2021

Nowa publikacja pracownika IF

Ukazała się monografia autorstwa Dariusza Kucharskiego "Racjonalność wiary w ujęciu Henry’ego More’a. Między teologią kalwińską a platonizmem z Cambridge". (Wydawnictwo UKSW). 

Opis: Refleksja nad relacją zachodzącą pomiędzy rozumem i wiarą to przedmiot ożywionych dyskusji. Zagadnienie to nie jest jednak nowe, ma swoją długą historię. Książka poświęcona jest poszukiwaniom racjonalnego uzasadnienia wiary w Boga, które podejmowano w siedemnastowiecznej Anglii. Co ciekawe, istotnym kontekstem tego przedsięwzięcia były pewne tezy teologii kalwińskiej, które Henry More i inni platonicy z Cambridge odrzucali, ponieważ ich zdaniem umniejszały rolę rozumu w poznawaniu Boga i prowadziły do zniekształcenia chrześcijaństwa.

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach