Ukazał sie pierwszy tom serii "Opera omnia" Tomasza z Akwinu

Informujemy, że ukazał sie pierwszy tom serii "Opera omnia" Tomasza z Akwinu. Seria dzieł Akwinaty jest zaplanowana na 70 tomów, które będą sukcesywnie ukazywać się przez kilkanaście lat. Tom, który sie ukazał, zawiera "Objaśnienie Polityki" Arystotelesa w tłumaczeniu M. Przanowskiego i M. Beściaka. Czytaj więcej »

Zapraszamy na międzynarodową konferencję poświęconą Janowi Łukasiewiczowi

Zapraszamy na międzynarodową konferencję zatytułowaną "Jan Łukasiewicz: między Lwowem, Warszawą a Dublinem", która jest współorganizowana przez Instytut Filozofii UKSW. Jednym z prelegentów jest pracownik IF, dr hab. Krodula Świętorzecka, prof. ucz. Konferencja odbędzie się w dniach 13-14 stycznia 2023 w formie hybrydowej na Uniwersytecie Warszawski oraz on-line. Szczegóły konfeerencji można znaleźć na stronach internetowych:
https://www.uw.edu.pl/events/event/miedzynarodowe-sympozjum-jan-lukasiewicz-miedzy-lwowem-warszawa-a-dublinem/
https://sites.google.com/uw.edu.pl/lukasiewiczsymposium/home

 Czytaj więcej »

Nowa publikacja Profesora Artura Andrzejuka

Z przyjemnością informujemy o ukazaniu się nowej publikacji Profesora Artura Andrzejuka pt. "Tomasz z Akwinu jako teolog". Publikacja została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Ksiązka została wydana przez Naukowe Towarzystwo Tomistyczne. Czytaj więcej »

Nowa publikacja, której współautorem jest ks. dr hab. Andrzej Kobyliński

Z przyjemnością informujemy o ukazaniu się książki pt. "Etyka a problem podmiotu". Jest to kolejna publikacja w serii "Universum Ethicae Christianae" przygotowana we współpracy pracowników Instytutu Filozofii WFCH oraz pracowników z Wydziału Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie.Czytaj więcej »

Spotkanie z prof. Stefanem Brunnhuberem

Zapraszamy do udziału w spotkaniu z prof. Stefanem Brunnhuberem, który będzie gościł na UKSW w poniedziałek, 28 listopada o godz. 13.00 (budynek 24 - Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych, sala 008). Spotkanie będzie miało charakter wykładu, a następnie dyskusji. Tytuł spotkania to: “Financing Our Common Future – A Mechanism That Can Change the World”.Czytaj więcej »

Zmarła dr hab. Wanda Kamińska

Z przykrością informujemy o śmierci dr hab. Wandy Kamińskiej, która była pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Filozofii. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.Czytaj więcej »

Ukazała się książka w tłumaczeniu pracownika Instytutu Filozofii

Informujemy, że nakładem redakcji Contra Gentiles ukazała się książka Robert A. Larmera pt. „Wiarygodność cudu. Rozważania na temat zasadności wiary w cuda”, w tłumaczeniu ks. dr hab. Adama Świeżyńskiego.Czytaj więcej »

Seminarium realizowane w ramach projektu "Wyzwania zrównoważonego rozwoju" - 17.11.2022

Zapraszamy na seminarium realizowane w ramach projektu "Wyzwania zrównoważonego rozwoju", FRSE, projekt nr EOG/21/K4/W/0028Czytaj więcej »

Grant dla pracownika Instytutu Filozofii

Miło nam poinformować, że prof. ucz. dr hab. Paweł Mazanka otrzymał grant w ramach programu "Doskonała nauka - monografie" -  "Filozofia A. Schopenhauera a współczesny sekularyzm". Kwota dofinasowania: 16 134,80 zł. Gratulujemy!

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wyniki-iii-konkursu-do-programu-doskonala-nauka 

 

Zmarł prof. Mieczysław Gogacz

Z przykrością informujemy o śmierci wieloletniego profesora ATK i UKSW prof. Mieczysława Gogacza.

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie 21 września 2022 r. o godzinie 11:00 w Kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Lasku Bielańskim, po którym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na Cmentarz Wolski przy ul. Wolskiej 180/182 do grobu rodzinnego.Czytaj więcej »

Wyniki ewaluacji dyscyplin naukowych na WFCH

Miło nam poinformować, że dyscyplina filozofia, prowadzona w Instytucie Filozofii, decyzją Ministra Edukacji i Nauki otrzymała kategorię B+. Uzyskana kategori pozwala zachować uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie filozofia.

Stypendium Lanckorońskich dla prof. ucz. dra hab. Adama Świeżyńskiego z Instytutu Filozofii

Miło nam poinformować, że prof. ucz. dr hab. Adam Świeżyński otrzymał Stypendium Lanckorońskich na rok 2023 na wyjazd i pobyt do Pragi. Temat projektu badawczego: '"Historia divina i historia naturalis. Nauka i religia w myśli Judy Loewa".
Jest to już drugie stypendium Lanckorońskich prof. A. Świeżyńskiego, pierwsze uzyskał w 2014.


Opis projektu:Czytaj więcej »

Nowy profesor uczelni w Instytucie Filozofii

Miło nam poinformować, że dr hab. Michał Piekarski został zatrudniony na stanowisku profesora uczelni.

Serdecznie gratulujemy!

Dariusz Kucharski nowym dr hab. w Instytucie Filozofii

Miło nam poinformować, że ks. Dariusz Kucharski, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Filozofii, decyzją Rady Naukowej Dyscypliny Filozofii otrzymał w dniu 02.06.2022 stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie filozofia. 

Nagrody i odznaczenia dla pracowników Instytutu Filozofii

Podczas uroczystości wręczenia medali i nagród na UKSW oraz Święta Uczelni wyróżnieni zostali pracownicy Instytutu Filozofii:

Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:
dr Agnieszka Klimska
ks. prof. ucz. dr hab. Andrzej Kobyliński
dr hab. Michał Piekarski

Nagrodę naukową Rektora UKSW w dyscyplinie filozofia otrzymał prof. ucz. dr hab. Witold Płotka

Serdecznie gratulujemy!

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach