Katedra Logiki i Metodologii Nauk

Instytut Filozofii UKSW
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
budynek CEiBI (nr 23), pokój 205


 

Katedra Logiki i Metodologii Nauk (KLiMN) powstała po przekształceniu ATK w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w wyniku restrukturyzacji kierunku filozofii orientacji przyrodniczej, w ramach którego od 1954 roku funkcjonowała Katedra Ontologii i Logiki. Sekcję aktualnie tworzą dwie katedry: Katedra Logiki oraz Katedra Metodologii Nauk. Pierwszym kierownikiem Katedry Logiki, Ogólnej Metodologii Nauk i Teorii Poznania ATK był ks. prof. dr hab. Piotr Chojnacki, który kierował później także Zakładem Ogólnej Metodologii Nauk. W 1957 roku kierownikiem Zakładu Logiki ATK został ks. prof. dr hab. Józef Iwanicki (1902 - 1995), wcześniej rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1951-1956), następnie dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK i rektor ATK (1965-1972). Ks. prof. Iwanicki był założycielem i naczelnym redaktorem półrocznika filozoficznego Studia Philosophiae Christianae. Pracownikiem Katedry Logiki ATK w latach 1987 – 1992 był także prof. dr hab. H. Stonert (1923-1992).

Aktualnie w Sekcji Logiki i Metodologii Nauk zatrudnieni są: dr hab. Kordula Świętorzecka, prof. UKSW (kierownik SLiMN) oraz dwaj doktorzy: ks. dr Roman Tomanek, ks. dr. Marek Porwolik.

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach