Nowa publikacja pracowników IF WFCh: "Etyka a problem nihilizmu"

Informujemy, że ukzazała się nowa publikacja pracowników Instytutu Filozofii WFCh: P. Duchliński, A. Kobyliński, R. Moń, E. Podrez, Etyka a problem nihilizmu, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019, ss. 259.

Nowa publikacja pracowników IF WFCh: G. Bugajak, J. Kukowski, A. Latawiec, A. Lemańska, D. Ługowska, A. Świeżyński, "Tajemnice Natury"

Informujemy, że ukazała się nowa publikacja obecnych i dawnych pracowników Instytutu Filozofii WFCh: G. Bugajak, J. Kukowski, A. Latawiec, A. Lemańska, D. Ługowska. A. Świeżyński, Tajemnice Natury. Zarys filozofii przyrody, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019.

Książka jest akademickim podręcznikiem do filozofii przyrody. Ale nie tylko podręcznikiem, a czymś więcej. W oryginalny sposób prezentuje klasyczne zagadnienia tej dyscypliny, a ich przedstawienie wraz z pytaniami stawianymi światu przyrody łączy często z autorskimi ujęciami i odpowiedziami. Jako interesujący przewodnik po zagadnieniach współczesnej filozofii przyrody, może być pomocna zarówno dla studentów, jak i dla wszystkich zainteresowanych zgłębianiem tajemnic Natury.

Nowa publikacja pod redakcją pracownika IF WFCh: "Phenomenology, Practice, and Action: Perspectives on Central and Eastern Europe"

Informujemy, że ukazała się nowa publikacja pod redakcją dr hab. Witolda Płotki, pracownika Instytutu Filozofii WFCh. Jest to numer specjalny czasopisma „Miscellanea Anthropologica et Sociologica” (tom 20, nr 1, 2019) pt. "Phenomenology, Practice, and Action: Perspectives on Central and Eastern Europe". Tom zawiera (w dziale poświęconym fenomenologii) 10 anglojęzycznych studiów autorstwa filozofów z Polski, Francji, Niemiec, Rosji oraz z USA i z Włoch. Autorami rozpraw są: Irene Breuer, Tomasz Kąkol, Carlos Lobo, Simona Bertolini, Wojciech Starzyński, Michael Gubser, Natalia Artemenko, Nicolas de Warren, Witold Płotka oraz Magdalena Hoły-Łuczaj. Praca prezentuje szeroką perspektywę na historię i rozwój ruchu fenomenologicznego w Europie Środkowej, akcentując praktyczny wymiar tego ruchu. Wśród poruszanych tematów są takie, które konfrontują fenomenologię z różnymi systemami politycznymi, w tym z nazizmem i komunizmem, z innymi dziedzinami filozofii, np. estetyką lub filozofią moralną, czy wreszcie z nowymi ruchami filozoficznymi, np. z myślą ekologiczną.

Publikacja jest dostępna online pod adresem: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/issue/view/238

Nagroda dla publikacji z udziałem pracowników IF WFCh

Miło nam poinformować, że w konkursie na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA 2019 nagrodę Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych otrzymała książka „Filozofia religii. Kontrowersje", PWN, Warszawa 2018 (red. J. Hołówka, B. Dziobkowski), której współautorami są pracownicy Instytutu Filozofii WFCh: prof. Robert Piłat i dr hab. Adam Świeżyński. Serdecznie gratulujemy!

  

Nowa publikacja pracownika IF WFCh: M. Zembrzuski, "Filozofia intelektu. Tomasza z Akwinu koncepcja intelektu możnościowego i czynnego"

Informujemy, że ukazała się nowa publikacja pracownika Instytutu Filozofii UKSW: Michał Zembrzuski, Filozofia intelektu. Tomasza z Akwinu koncepcja intelektu możnościowego i czynnego, Liberi Libri, Warszawa 2019, ss. 403. Zrealizowany w książce projekt „Filozofii intelektu” stanowi próbę pokazania roli pochodzącego od Arystotelesa odróżnienia intelektu możnościowego i czynnego w tekstach Akwinaty. Dla Tomasza dystynkcja ta dostarczała heurystycznych możliwości rozważania wielu zagadnień zarówno metafizycznych jak i teoriopoznawczych. Stanowiła jednocześnie przedmiot szczególnego zainteresowania w ramach tychże dziedzin. Arystotelesowska dystynkcja wiązała się również ze zbiorem założeń i reguł, które były narzędziami wyjaśnienia ludzkiego poznania w jego ostatecznym, prawdziwościowym wymiarze. Książka do pobrania jest na stronie Wydawnictwa LiberiLibri: http://liberilibri.pl/ksiazki.

Studenci z zagranicy na Filozofii – rozmowa

Ze studentami studiów magisterskich z filozofii na profilu w j. angielskim Philosophy and Culture of East-Central Europe: Bayan Nuridinową (Kazachstan) – I rok i Leonardo Cleaver de Athayde (Brazylia) – II rok rozmawia Adam Świeżyński.

 

AŚ: Why did you decide to start philosophical studies in our faculty in Poland?
BN: I decided to study in Poland because of my interest in the Polish culture and people of Poland. Poland is one of the greatest countries with rich history and heritage. When it comes to philosophical studies, it was really surprising and new for me learn and discover a number of truly important and very influential people of Polish origin who contributed to philosophy.
LCA: I´ve always been very interested in philosophy. This was a long-term project that I had been postponing for years. I came to live in Warsaw for work, and here I found the perfect atmosphere for pursuing my studies.
Czytaj więcej »

"Darkness", czyli naukowo o ciemności

W dniach 13-17 stycznia 2019 roku na Svalbardzie w Longyearbyen za kołem podbiegunowym odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Darkness", poświęcona interdyscyplinarnemu zagadnieniu ciemności, zorganizowana przez Island Dynamics. W konferencji wzięło udział blisko stu prelegentów z kilkudziesięciu państw z całego świata. Tytułowe zagadnienie ciemności było rozważane w aspekcie przyrodniczym, technologicznym, społecznym i humanistycznym. W konferencji uczestniczył także pracownik Instytutu Filozofii WFCh, dr hab. Adam Świeżyński, wygłaszając referat: "Darkness" as "impossibility" in Genesis 1:1-2. Konferencji towarzyszyły całodobowe ciemności związane z trwającą na Svalbardzie nocą polarną, które nadawały spotkaniu dodatkową, niezapomnianą atmosferę. Była także okazja do podziwiania zorzy polarnej oraz poznania historii tego jednego z najdalej wysuniętych na północ miejsc stale zamieszkanych przez ludzi.

"Dziennik Filozofa" z udziałem prof. Roberta Piłata

Prof. dr hab. Robert Piłat z IF WFCh UKSW oraz prof. dr hab. Jacek Hołówka z UW w przystępny i nierzadko zabawny sposób tłumaczą filozoficzne problemy życia codziennego. Pokazują, ile tematów dla myśliciela kryje się w naszym codziennym życiu. Zapraszamy do obejrzenia:

https://vod.tvp.pl/website/dziennik-filozofa,34320569/video?order=latest

"Forum Logicum" z Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. bł. ks. Romana Archutowskiego

W ramach wieloletniej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a Liceum Archutowskiego na Belanach uczniowie klasy II o profilu humanistycznym wzięli udział w trzydziestogodzinnym projekcie zajęć fakultatywnych z zakresu filozofii skoncentrowanych na rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia, posługiwaniu się wybranymi narzędziami z zakresu logiki i retoryki – „Forum Logicum”.

 

Warsztaty przygotowane przez pracowników Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Instytutu Filozofii UKSW, specjalizujących się w tematyce wybranych bloków, prowadzone były w formie debat tematycznych, ćwiczeń, warsztatów z krytycznej analizy tekstu, prezentacji. Odbywały się w one zarówno na terenie liceum jak i uniwersytetu. Taka forma urozmaicała zajęcia, aktywizowała uczestników i pokazywała różnorodność stylów i filozoficznych treści występujących w dyskusjach uniwersyteckich. Zostały zrealizowane wybrane zagadnienia z religii, filozofii z elementami logiki, przyrody, co pogłębiło wiedzę humanistyczną uczniów. Treści realizowane w trakcie całego projektu przydały się uczniom  także do matury ustnej z języka polskiego.

Debatą ekspercką "Czy można pogodzić liberalizm i sprawiedliwość?" w dniu 25 maja 2018 roku nastąpiło oficjalne podsumowanie i zamknięcie warsztatów logiczno-filozoficznych „Forum Logicum”. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali specjalne certyfikaty.

Pracownicy IF w liceum w Cieszynie w ramach projektu "Forum Logicum"

Uczniowie z Cieszyna poznawali szereg aspektów świata filozofii, logiki i teorii argumentacji. Debata: "Czy można pogodzić liberalizm i sprawiedliwość?", prowadzona przez prof. Roberta Piłata, z udziałem prof. Korduli Świętorzeckiej, prof. Rafała Kozubskiego i dr. Lucjana Wrońskiego była podsumowaniem siedmiu spotkań Forum Logicum, w którym uczestniczyli młodzi z cieszyńskiego KLO.

Prowadzący debatę prof. Robert Piłat oraz prof. Kordula Świętorzecka, wprowadzili słuchaczy w jej problematykę, prezentując trzy koncepcje sprawiedliwości, a następnie dyskutanci przedstawili swoje argumenty opowiadając się za lub przeciw nim. Na zakończenie spotkania goście odnieśli się także do pytań, zapisanych przez słuchaczy debaty na kartkach.

Więcej: http://bielsko.gosc.pl/doc/4464695.Odwaga-myslenia-w-katolickim-liceum

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach