Katedra Filozofii Kultury i Religii

 

 

Instytut Filozofii UKSW
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
budynek CEiBI (nr 23), pokój 202

 

 

Początki Katedry Filozofii Kultury i Religii sięgają roku 1954, gdy została powołana do życia Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie. Na powstałym wówczas Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej utworzono m.in. Katedrę Ontologii i Logiki oraz Katedrę Filozofii Religii. W roku akad. 1956/57 przeprowadzono reorganizację katedr, która objęła również Katedrę Ontologii i Logiki, przemienioną wówczas na Katedrę Ontologii i Teodycei. Lata 1965/66 przyniosły kolejną reorganizację, w wyniku której z wyżej wymienionych katedr utworzono Specjalność Filozofii Bytu, Boga i Religii. W skład specjalności wchodziły wówczas dwie katedry: Katedra Filozofii Bytu (czyli dawna Katedra Ontologii) i Teodycei oraz Katedra Filozofii Religii. W 1972 r. z Katedry Filozofii Bytu i Teodycei utworzono dwie katedry: Katedrę Filozofii Bytu i Katedrę Filozofii Boga. W roku 1991 Katedrę Filozofii Boga i Katedrę Filozofii Religii połączono w jedną, tzn. w Katedrę Filozofii Boga i Religii. W 2019 r. odzielono Katedrę Metafizyki i utworzono Katedrę Filozofii Kultury i Religii.

 

W obszarze problemów z zakresu filozofii religii podejmuje się następujące kierunki badań: związek filozoficznej afirmacji istnienia Boga i postaw moralnych; poprawna filozoficznie koncepcja istoty Boga; rozum w postawie człowieka wierzącego; rola analogii w uzasadnianiu istnienia i opisie natury Boga; współczesne koncepcje filozofii Boga (aspekt metodologiczny); współczesne koncepcje filozofii religii (aspekt metodologiczny); problem doświadczenia religijnego, wartości poznawczej klasycznych argumentacji istnienia Boga oraz ich współczesne zakwestionowanie.

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach