Informacje dla studentów i doktorantów

Informacje dotyczące studiów I i II stopnia oraz studiów doktorankich i podyplomowych z filozofii znajdują się na stronach WFCh:

 

Studia I stopnia (licencjackie)

https://wfch.uksw.edu.pl/node/2935

*

Studia II stopnia (magisterskie)

https://wfch.uksw.edu.pl/node/2936

*

Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych (AŚSF)

https://wfch.uksw.edu.pl/node/2974

*

Philosophy and Culture of East-Central Europe. Experience and Thought (MA in English)

https://wfch.uksw.edu.pl/node/2934

*

Studia doktoranckie

https://wfch.uksw.edu.pl/node/602

*

Studia podyplomowe

https://wfch.uksw.edu.pl/podyplomowe

*

Rekrutacja na studia I i II stopnia

https://wfch.uksw.edu.pl/node/431

 

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach