Tomy 13-20

Tom 13, 1991

Red. M. Lubański, Sz. W. Ślaga

Spis treści:

Sz. W. Ślaga, Czym jest i czym powinna być filozofia biologii?
J. Wysocki, Problem wyjaśniania teleologicznego w biologii
M. Lubański, Życie w ujęciu bioelektroniki i teorii regulonów
K. Kloskowski, Sz. W. Ślaga, Neopanspermia alternatywą dla abiogenezy?
Z. Łepko, Antropologia Konrada Lorenza

*

Tom 14, 1994

Red. M. Lubański, Sz. W. Ślaga

Spis treści:

J. Buczkowska, Funkcje znaku a przepływ informacji
A. Lemańska, Zagadnienie empiryczności matematyki
D. Sobkowicz, Zagadnienie elementarności w fizyce

*

Tom 15, 1996

Red. M. Lubański, Sz. W. Ślaga

Spis treści:

W. Dyk, Termodynamiczne aspekty genezy życia
A. Lemańska, K. Kloskowski, Empiriologiczna teoria nauk szczegółowych
K. Kloskowski, Myśl kreacjonistyczna w polskich ośrodkach filozoficznych
M. Zabierowski, Treść antropizmu w wieloświatowych interpretacjach mechaniki kwantowej
M. Zabierowski,Zasady antropiczn
e

*

Tom 16, 2001

Red. K. Kloskowski, M. Lubański

Spis treści:

K. Kloskowski, Wokół ewolucji biologicznej. Wybrane problemy biofilozoficzne
A. Stopa, Filozoficzne aspekty koncepcji teleologicznych w biologii. (Studium krytyczno-historyczne)
J. Kukowski, Racjonalność podmiotowego aspektu w T. S. Kuhna opisie rozwoju nauki
D. Ługowska, Rzeczywistość a metoda według Profesora Bolesława Gaweckiego
A. Lemańska, Rola doświadczenia w matematyce
J. Meller, Matematyczność świata i poznania w ujęciu Michała Hellera

*

Tom 17, 2004

Red. A. Lemańska, M. Lubański

Spis treści:

K. Bogdański, Teoria regulonów
G. Bugajak, Epistemologiczny status koncepcji Wielkiego Wybuchu i jej filozoficzne implikacje
A. Lemańska, Wybrane zagadnienia z filozofii matematyki
R. Więckowski, Rola podmiotu-obserwatora w poznawaniu zjawisk kwantowych w Weelera interpretacji mechaniki kwantowej

*

Tom 18, 2006

Red. A. Lemańska, M. Lubański

Spis treści:

J. Tomczyk, Meandry taksonomii kopalnych hominidów. Aspekty historyczno-metodologiczne
D. Ługowska, Analiza filozoficzna ewolucji paradygmatu w nauce (na przykładzie intoksykacji nawykowej)
A. Świeżyński, Tadeusza Wojciechowskiego ewolucyjna koncepcja śmierci człowieka

*

Tom 19, 2009

Red. A. Lemańska, M. Lubański

Spis treści:

M. Jadczak, Pochodzenie duszy ludzkiej w ujęciu Kazimierza Kłósaka i Tadeusza Wojciechowskiego
P. Pawłowski, Złożoność a świadomość w koncepcji Pierre Teilharda de Chardin
M.-M. Weker, Filozoficzne implikacje komputacyjnego ujęcia percepcji (na przykładzie teorii widzenia Davida Marra)
J. M. Janowski, Początek Wszechświata w ujęciu Stephena W. Hawkinga

*

Tom 20, 2011

Red. A. Lemańska, M. Lubański, A. Świeżyński

Spis treści:

A. Świeżyński, W poszukiwaniu żydowskiej filozofii przyrody
D. Ługowska, Cztery nieskończoności. Wschodnio- i zachodnio-europejskie koncepcje całości
Z. Łepko, Ekofilozoficzny spór o koncepcję przyrody
B. Hałaczek, Theologische Hominisationslehre im XX. Jahrhundert
J. Tomczyk, Pithecanthropidae and the debate of the Missing link
M. Filipek, Elementy absolutne w fizyce w kontekście koncepcji trzech światów Maxa Plancka
T. Jakubowski, Zagadnienie Ciała w problematyce sztucznej inteligencji

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach