Tomy 1-12

tom 1, Warszawa 1976

red. Kazimierz Kłósak

Kazimierz Kłósak, Słowo wstępne

Z zagadnień filozofii przyrodoznawstw

Mieczysław Lubański, Zagadnienie nieskończoności we współczesnej filozofii przyrodoznawstwa

Tadeusz Przybylski, Dualizm falowo-korpuskularny w interpretacji Czesława Białobrzeskiego

Z zagadnień filozofii przyrody

 Józef Życiński, Teoria kreacjonistycznej genezy wszechświata wobec problemu uniwersalności prawa zachowania energii

Szczepan W. Ślaga, Problem konfirmacji teorii abiogenezy w świetle badań Wowka nad wirusami

Bernard Hałaczek, Wschodnio-afrykańskie wykopaliska człowiekowatych (Hominidae)

Franciszek Rosiński, Problem mowy artykułowanej we wczesnych stadiach hominizacji

Kazimierz Kłósak, „Przyrodnicze” i filozoficzne sformułowanie zagadnienia pochodzenia duszy ludzkiej

Bernard G. Błoch, Teilhardowska fenomenologia ewolucji jako empiryczna fenomenologia naukowa

Tadeusz Wojciechowski, Przypadek i celowość w ewolucji biologicznej

*

tom 2, Warszawa 1979

red. Kazimierz Kłósak

Zagadnienia filozofii przyrodoznawstwa

Edmund Oniszczuk, Geochronometryczny konwencjonalizm Adolfa Grunbauma

Anna Trzaskowska-Latawiec, Pewne aspekty metodologiczne modelowania matematycznego

Zagadnienia filozofii przyrody nieożywionej

Józef Życiński, Dwie próby infinitystycznej interpretacji osobliwości początkowej modeli kosmologicznych

Mieczysław Lubański, Zagadnienie relacji zachodzących między współczesną teorią przestrzeni a kosmologią filozoficzną, I

Kazimierz Kłósak, Zasada „równoważności” masy bezwładnej i energii a ontyczna struktura materii

Zagadnienia filozofii przyrody ożywionej

Szczepan W. Ślaga, Problem istoty życia w teorii abiogenezy A. Oparina

Bernard Hałaczek, Wielość przyrodniczych koncepcji antropogenezy

Józef M. Dołęga, Implikacje filozoficzne naukowego ujęcia zagadnienia pochodzenia mowy ludzkiej

*

tom 3, Warszawa 1979

red. Kazimierz Kłósak

Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa

Mieczysław Lubański, Aspekt informacyjny relacji podmiot-przedmiot

Stanisław Kiczuk, Dwie próby konstruowania logiki przyczynowości

Maria Głódź, Determinizm w fizyce współczesnej – według Miakiszewa

Z zagadnień filozofii przyrody

Józef Życiński, Semantyczne aspekty problemu sensowności pytania o początek czasowy wszechświata

Kazimierz Kłósak, Próby argumentacji za początkiem czasowym wszechświata w oparciu o drugą zasadę termodynamiki i ich krytyczna ocena

Szczepan W. Ślaga, Eigena fizykalny model ewolucji prebiotycznej

Bernard Hałaczek, Filogenetyczne zaczątki rodziny Hominidae

Franciszek Rosiński, Porozumiewanie się zwierząt a mowa ludzka

Tadeusz Wojciechowski, Szczególne stanowisko człowieka w przyrodzie

Bernard G. Błoch, Charakter i rola rozumowania przez analogię w fenomenologii ewolucji w ujęciu Teilharda de Chardin

*

tom 4, Warszawa 1982

red. Kazimierz Kłósak przy współpracy Mieczysława Lubańskiego i Szczepana W. Ślagi

Zagadnienia filozofii przyrodoznawstwa

Zygmunt Hajduk, Struktura i ocena teorii empirycznych w neopopperowskiej filozofii nauki

Bolesław Rok, Próba analizy współczesnych koncepcji przedmiotu kosmologii przyrodniczej

Zagadnienia filozofii przyrody nieożywionej

Jan Balbus, Aspekty metodologiczne fenomenologii i filozofii czasu w ujęciu Romana Ingardena

Mieczysław Lubański, Przestrzenie typu metrycznego a czasoprzestrzeń szczególnej teorii względności

Zagadnienia filozofii przyrody ożywionej

Anna Latawiec, Pojęcie informacji biologicznej

Maria Romanow-Broniarek, Teorie pochodzenia życia w ujęciu Aleksandra Dauvilliers. Próba jej oceny w świetle nowszych badań

Bernard Hałaczek, Historyczne szczątki australopitekalnej koncepcji antropogenezy

Józef M. Dołęga, Z zagadnień sozologii

*

 tom 5, Warszawa 1983

red. Kazimierz Kłósak, przy współpracy Mieczysława Lubańskiego i Szczepana W. Ślagi

Z zagadnień filozofii przyrody nieożywionej

Józef Życiński, Filozoficzne aspekty osobliwości modeli kosmologicznych

Józef M. Dołęga, Zagadnienie jedności fizyki w ujęciu C. F. von Weizsäckera

Z zagadnień filozofii przyrody ożywionej

Wojciech S. Galiński, Termodynamiczne aspekty ontogenezy organizmów żywych. Analiza metodologiczna

Bernard Hałaczek, Mechanizmy ewolucji w ujęciu P. Teilharda de Chardin

Kazimierz Kloskowski, Koncepcja abiogenezy w pracach Reinharda W. Kaplana

Z zastosowań nauk systemowo-informacyjnych

Anna Latawiec, Koncepcja informacji biologicznej

Mieczysław Lubański, Mensch als offenes Informationssystem

*

 tom 6, Warszawa 1984

red. Mieczysław Lubański, Szczepan W. Ślaga

Problematyka metodologiczna

Zygmunt Hajduk, O akceptowalności teorii empirycznych

Józef Życiński, Metoda przybliżeń w kosmologii przyrodniczej

Teresa Grabińska, Henryk Hadryś, Mirosław Zabierowski, Relacja nieoznaczoności Heisenberga a wzorce pomiarowe

Mieczysław Lubański, Zagadnienie abstrakcji w matematyce

Filozofia przyrodoznawstwa

Marian Szydłowski, Program kosmologii jakościowej

Teresa Grabińska, Mirosław Zabierowski, O relacji korespondencji między teoriami Einsteina i Newtona

Marian Gabryel, Mirosław Zabierowski, Coordination between empirical results and theoretical prediction in the case of alpha-decay theory

Filozofia przyrody ożywionej

Stefan Kajta, Teoria organizmu w ujęciu Romana Ingardena

Kazimierz Kloskowski, Teoria abiogenezy w ujęciu Hansa Kuhna

*

 tom 7, Warszawa 1985

red. Mieczysław Lubański, Szczepan W. Ślaga

Filozofia fizyki

Michał Heller, Wstęp do rewolucji naukowej

Teresa Grabińska, Reflections on a semantic conception of measurement

Filozofia matematyki

Anna Lemańska, Przedmiot matematyki w materializmie dialektycznym

Mieczysław Lubański, Z filozoficznych rozważań nad matematyką

filozofia przyrody nieożywionej

Mirosław Zabierowski, O pewnym programie badawczym w kosmologii i kosmogonii. (O niekantowskim schemacie rozwoju materii)

Józef M. Dołęga, Implikacje filozoficzne empiriologicznej fenomenologii ruchu

Filozofia przyrody ożywionej

Kazimierz Kloskowski, Hipercykl jako model abiogenezy

Szczepan W. Ślaga, Geneza i rozwój praatmosfery

Franciszek Rosiński, Giganthopithecus i Ramapithecus w filogenezie Hominidae

*

 tom 8, Warszawa 1986

red. Mieczysław Lubański, Szczepan W. Ślaga

Problemy filozofii przyrody nieożywionej

Teresa Grabińska, Analiza operacjonistycznych założeń kinematyki H. E. Ivesa i kinematyki relatywistycznej

Mirosław Zabierowski, Some anomalies related to the notion of time in the research programme of standard cosmology

Józef Życiński, Filozoficzne aspekty dematerializacji materii w fizyce współczesnej

Problemy filozofii przyrody ożywionej

Szczepan W. Ślaga, Wokół problematyki genezy życia

Kazimierz Kloskowski, Rola przypadku w genezie życia, z przedmową S. W. Ślagi

*

 tom 9, Warszawa 1987

red. Mieczysław Lubański, Szczepan W. Ślaga

Marian Wnuk, Rola układów porfirynowych w ewolucji życia, z przedmową Szczepana W. Ślagi

*

 tom 10, Warszawa 1988

red. Mieczysław Lubański, Szczepan W. Ślaga

Filozofia nauki

Józef Życiński, Wybrane zagadnienia z filozofii nauki (część I)

Mieczysław Lubański, Nauki przyrodnicze a filozofia

Filozofia fizyki

Andrzej Szała, Odniesienie przedmiotowe teorii fizykalnych

Mieczysław Bombik, Filozoficzne uwarunkowania deterministycznej interpretacji mechaniki kwantowej Dawida Bohma

Teresa Grabińska, The Whitehead’s instant in intrinsic and clock time scales

Mirosław Zabierowski, Zasada antropiczna w fizyce współczesnej

Filozofia biologii

Jerzy Wysocki, Zagadnienie celowości procesów biologicznych

Adam Stopa, Problematyka celowości w ujęciach R. Braithwaite’a i E. Mayra

Kazimierz Kloskowski, Krzysztof Kucharczyk, Reflections on the subject of „New concepts of chemical and biological structure” formulated by E. B. Cohen

*

 tom 11, Warszawa 1991

red. Mieczysław Lubański, Szczepan W. Ślaga

Józef Życiński, Wybrane zagadnienia z filozofii nauki (cd)

Teresa Grabińska, Refleksje nad mechanizmem odkrycia naukowego na przykładzie przewrotu relatywistycznego

Alfred Gawroński, Byt, istota i prawda w świetle współczesnych badań lingwistycznych – wnioski filozoficzne

Maria Fehér, The rise and fall of crucial experiments

*

 tom 12, Warszawa 1991

red. Mieczysław Lubański, Szczepan W. Ślaga

Stefan Kajta, Włodzimierza Sedlaka kwantowa teoria życia, ze wstępem Szczepana W. Ślagi

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach