Z literatury przedmiotu

 • Filozofia przyrody, seria: Dydaktyka filozofii, t. 3, red. J. Janeczek, A. Starościc, D. Dąbek, J.Herda, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 473.
 • Filozofia przyrody współcześnie, red. M. Kuszyk-Bytniewska, A. Łukasik, Universitas, Kraków 2010, s. 356
 • Włodzimierz Ługowski, Filozofia przyrody. Funkcja (de)mistyfikacyjna. Szkice o życiu, wiedzy i władzy, IFiS PAN, Warszawa 2010, ss. 280
 • Philosophy of Nature Today, red. A. Świeżyński, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009, ss. 196
 • Grzegorz Bugajak, Jarosław Kukowski, Anna Latawiec, Anna Lemańska, Danuta Ługowska, Adam Świeżyński, Tajemnice natury. Zarys filozofii przyrody, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009, ss. 415
 • Michał Heller, Tadeusz Pabjan, Elementy filozofii przyrody, Biblos-OBI, Tarnów 2007, ss. 234
 • Michał Heller, Filozofia i wszechświat. Wybór pism, Universitas, Kraków 2006, ss. 544
 • Hans-Dieter Mustchler, Wprowadzenie do filozofii przyrody. Wybrane zagadnienia, tłum. z niem. J. Bremer, WAM, Kraków 2005, ss. 238
 • Michał Tempczyk, Ontologia świata przyrody, UNIVERSITAS, Kraków 2005, ss. 297
 • Zygmunt Hajduk, Filozofia przyrody. Filozofia przyrodoznawstwa. Metakosmologia, TN KUL, Lublin 2004, ss. 366
 • Michał Heller, Filozofia przyrody. Zarys historyczny, ZNAK, Kraków 2004, ss. 253
 • Wiesław Dyk, Człowiek w rozszerzającym się wszechświecie. Między filozofią przyrody a filozofią przyrodoznawstwa, USz, Szczecin 2003, ss. 301
 • Gernot Böhme, Filozofia i estetyka przyrody w dobie kryzysu środowiska naturalnego, tłum. z niem. J. Merecki, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, ss. 202
 • Od kosmologii do ekofilozofii. Problemy filozoficzne XXI wieku, Episteme 22(2001), red. J. M. Dołęga, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2002, ss. 332
 • Anna Lemańska, Filozofia przyrody a nauki przyrodnicze. Wybrane zagadnienia z teorii filozofii przyrody, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1998, ss. 180
 • Michał Heller, Mieczysław Lubański, Szczepan W. Ślaga, Zagadnienia filozoficzne wspólczesnej nauki. Wstęp do filozofii przyrody, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1997, ss. 413
 • Tadeusz Wojciechowksi, Zarys filozofii przyrody ożywionej, WT UO, Opole 1997, ss. 142
 • Ludwik Wciórka, Filozofia przyrody, PWT, Poznań 1993, ss. 132
 • Kazimierz Kłósak, Z teorii i metodologii filozofii przyrody, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1980, ss. 212
 • Zarys filozofii przyrody ożywionej, red. S. Mazierski, RW KUL, Lublin 1980, ss. 340
 • Stanisław Mazierski, Elementy kosmologii filozoficznej i przyrodniczej, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1972, ss. 415
 • Stanisław Mazierski, Prolegomena do filozofii przyrody inspiracji arystotelesowsko-tomistycznej, TN KUL, Lublin 1969, ss. 240
 • Andrew G. van Melsen, Filozofia przyrody, tłum. z ang. S. Zalewski, PAX, Warszawa 1968, ss. 335
 • Piotr Chojnacki, Z filozofii przyrody i psychologii, AIAK, Warszawa 1939, ss. 152
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach