dr Adam Cebula

Instytut Filozofii

Katedra Etyki
 

 

stanowisko:

adiunkt

 

E-mail:  adamcebula@hotmail.com  

 Dydaktyka i konsultacje (link USOS) 

________________________________________________________________________________________

 

WYKSZTAŁCENIE

Studia 

 • 1993-1998 - Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • 1992-1997 - Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego

Magisterium

 • 1998 - praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Joanny Górnickiej-Kalinowskiej: Prawda i wolność w encyklice Jana Pawła II Veritatis Splendor
 • 1997 - praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Małgorzaty Grzegorzewskiej: Identity and difference. A phenomenological reading of the poetry of John Donne

Doktorat

 • 2010 - Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studia doktoranckie zakończone uzyskaniem tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii; tytuł dysertacji: Nurt emotywistyczny w metaetyce Teorie G. E. Moore'a, Ch. L. Stevensona i R. M. Hare'a a filozofia moralna angielskiego Oświecenia

 

KARIERA ZAWODOWA 

Praca zawodowa

 • od 2011 - adiunkt w Zakładzie Etyki Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • od 2010 - 2016 wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej
 • od 2002 - 2009 wykładowca w Instytucie Filologii Angielskiej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
 • 1998–1999 - wykładowca w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego

 

PRACA NAUKOWA I DOROBEK NAUKOWO-BADAWCZY

Kierunki badań

 • metaetyka
 • filozofia prawa
 • filozofia polityki
 • religia w sferze publicznej
 • etyka wojny

 

PUBLIKACJE

 

Książki

 • Uczucia moralne. Współczesny emotywizm a filozofia moralna szkockiego Oświecenia, Wydawnictwo Semper, Warszawa, 2013

 

Publikacje redagowane:

 • The Legacy and Consequences of World War I, Journal of Military Ethics, Special section: Guest Co-editor Adam Cebula, Volume 19, Issue 2 (2020), ss.118-162.

 • Ethics of Military Action - 600 Years after Paul Vladimiri's Theory of Just War, Ethical Perspectives, Special Issue: Guest Editors Adam Cebula and Magdalena Płotka, March - Issue : 1/2017, ss. 1-144.

 • Ethics and Public Sphere. Axiological Foundations of Interpersonal Relations, red. A. Cebula, K. Rozmarynowska, A. Waleszczyński, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2013

 

Artykuły

 • Fighting a Just War in the Midst of an Unreasonable International Strife: World War I and the Collapse of the Central European System of the Triple Imperial Dominion, Journal of Military Ethics, (2020) 19:2, ss. 135-150.
 • Christianising a country: A genuine act of faith or an exercise in political opportunism? On (questioning) the authenticity of medieval political conversions — the case of Poland, Journal of Religious History (2019) Volume 43, Issue 1, ss. 108-120.
 • Electoral-law-induced distortions of the constitutional principle of substantive equality of elections. The case of Polish local elections, European Constitutional Law Review (2018) 14 (4), ss. 721–50.
 • Introduction: The ethics of military action - 600 years after Paul Vladimiri's theory of just war (współautorstwo z M. Płotką), Ethical Perspectives, March - Issue : 1/2017, ss. 1-5.
 • Occasional inevitability of war crimes or ethically unjustified hegemony of (some of) the rights of civilians? Some remarks on the duplex nature of extra-moral absolutism, Ethical Perspectives, March - Issue : 1/2017, ss. 107-122.
 • Intuicjonizm a emotywizm i preskryptywizm, w: S. Janeczek, A. Starościc (red.), Dydaktyka Filozofii, Tom V Etyka Część I Koncepcje Etyki, Wydawnicwo KUL, Lublin, 2016, ss. 91-106.
 • Limitations of the sympathy-based model of ethical deliberation: The case of Adam Smith and Richard Mervyn Hare, w: Studies in Logic. Volume 63. Argumentation and Reasoned Action Proceedings of the 1st European Conference on Argumentation, Volume II, Lisbon 2015, ss. 329-340.
 • Materialna równość wyborów do rad gmin niebędących miastami na prawach powiatu, Państwo i Prawo, 2015/2/, ss. 58-70.
 • 3=1? O materialnej (nie)równości wyborów, do rad gmin niebędących miastami na prawach powiatu, Samorząd Terytorialny, 2014, nr -8, ss. 58-68.
 • The Public Legitimacy of Religion. Notes in the Margins of Richard John Neuhaus's “The Naked Public Square”, w: Ethics and public sphere : axiological foundations of interpersonal relations, A. Cebula, K. Rozmarynowska, A. Waleszczyński, Wydawnictwo UKSW (red.), Warszawa, Wydanictwo UKSW, 2013, ss. 71-78.
 • "Wolność w prawdzie" czy "wolność z prawdy"? : Tischer i Styczeń o encyklice "Veritatis Splendor" Studia Philosophiae Christianae (2012), 48/4, ss. 21-33.
 • Adama Smitha koncepcja sympatii a preskryptywizm Richarda Marvyna Hare’a, Ruch Filozoficzny, 2012

 

KONFERENCJE ZORGANIZOWANE

 • Historical, legal, political and ethical aspects of contemporary military and non-military conflicts,UKSW, Warszwa,12-13 marca 2018, http://1918justwar.pl/
 • The theory of just war. Behind the jurisprudential defence of (abstaining) from military action,  http://justwar2015.eu/
 • Ethics on moral absolutes, Twenty years after “Veritatis Splendor”, UKSW, Warszwa, 16-17 grudnia, 2013, http://moralabsolutes.eu/
 • Wartości i życie publiczne. Deontologiczne podstawy więzi międzyludzkich, UKSW, 10.05.2012

 

KONGRESY, SYMPOZJA, KONFERENCJE - WYGŁOSZONE REFERATY

 • From legal to political constitutionalism? On paradoxes surrounding the practice of constitutional adjudication in newly (re)emerged European democracies, 8th Euroacademia International Conference: The European Union and the Politicization of Europe, Euroacademia, Gandawa, Belgia, 25-26.10.2019
 • Dispelling the myth of a meta-political foundation of constitutional regimes. The experience of European post-communist countries, Duties and the “res publica”. Outline of an Ethics for Citizens and Institutions, Sant’Anna School of Advanced Studies,  Piza- Aqui Terme, Włochy, 03-05.06.2019
 • Balancing preferences. On the (im)possibility of developing a concept of universal sympathy, Ethics and Political, Social and Legal Annual Conference, Center for Cognition and Neuroethics Conference Center in Flint, MI USA, Flint, USA, 08-09.11.2018
 • Beyond the Solipsistic Limitations of Moral Expressivism? On the Normative Inconsistencies of Smith-Hare’s model of ethical deliberation, Great Lakes Philosophy Conference at Siena Heights University, Siena Heights University in Adrian, Michigan, USA, 6-8.04.2018
 • Fighting a Just War in the Midst of an Unreasonable International Strife: World War I and the Collapse of the Central European System of the Triple Imperial Dominion, Historical, legal, political and ethical aspects of contemporary military and non-military conflicts, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Akademia Wojskowa Stanów Zjednoczonych w West Point, Warszawa, 12-13.03.2018
 • Ius ad bellum vs. ius in bello: an unbridgeable divide? On Michael Walzer’s principle of moral equality of soldiers, Politics and morality, Instytut Filozofii, Zagrzeb, Chorwacja, 18-20.10.2017
 • Conversion of a medieval ruler: a genuine act of faith or an exercise in political opportunism? The case of Poland, European Academy of Religion. Ex Nihil-Zero –Conference, Uniwersytet Boloński, Bolonia, Włochy, 18-22.06.2017
 • W czterdzieści lat po publikacji Wojen sprawiedliwych i niesprawiedliwych Michaela Walzera. Kilka uwag na temat klasycznej wersji teorii wojny sprawiedliwej, Wojna i bezpieczeństwo militarne – wojna i polityka, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce, 8-9.06.2017.
 • Just war theory and the duplex nature of extra-moral absolutism, Political Realism and Practical Morality: Historical and Theoretical Perspectives, Instytut Filozofii Węgierskiej Akademii Nauk, Budapeszt, Węgry, Uniwersytet Korwina, Budapeszt, Węgry, 18.11.2016 – 19.11.2016
 • The public legitimacy of religion. Notes in the margins of Richard John Neuhaus’s The Naked Public Square, Christian Philosophy and Public Engagement, Evangel University, Springfield, Missouri, USA, Mid-West Society of Christian Philosophers, USA; Springfield, Missouri, USA, 22-24.09.2016
 • The “Cataract” of the All-Seeing Eye. Liberal Safeguards in the Ethical Theories of Adam Smith and Richard Mervyn Hare, Seventh Meeting on Ethics and Political Philosophy(BMEPP VII), University of Minho (Braga), Portugalia, Braga, Potugalia, 15-16.05.2016
 • The Occasional Inevitability of War Crimes or the Ethically Unjustified Hegemony of (some of) the Rights of Civilians? Some Remarks on the Double Nature of Extra-Moral Absolutism, The theory of just war. Behind the jurisprudential defence of (abstaining) from military action, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Wydział Prawa i Administracji UKSW, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, 13-14.10.2015
 • Limitations of the Sympathy-Based Model of Ethical Deliberation. The Case of Adam Smith and Richard Mervyn Hare, Argumentation and reasoned action, Faculdade de Ciências Sociaise Humanas (FCSH), Universidade Nova de Lisboa, Lizbona, Portugalia, 9-12.06.2015
 • Deliberatívna spravodlivosť. Adama Smitha koncepcia súcitu a meta-etický preskriptivizmus Richarda Marvyna Hare’a, The current "social-ethical" trends and the issue of justice in the context of Central Europe and in contemporary Russian thought, Uniwersytet w Trnawie, Słowacja, 4.11.2014
 • In Defence of Rationality of Ethics. Veritatis Splendor and a Robust Conception of Moral Agency, Ethics of Moral Absolutes. Twenty Years after Veritatis Splendor, UKSW, Warszwa, 16-17.12.2013
 • Semantyka podstaw współczesnej demokracji - w nawiązaniu do wystąpienia kardynała Timothy'ego Dolana na Konwencji Amerykańskiej Partii Demokratycznej (06.09.2012), VII Międzyuczelniane Seminarium Naukowe z cyklu „Dziedzictwo współczesnej etyki Etyka chrześcijańska dzisiaj, UKSW, Warszawa, 13.12.2012
 • Autonomia czy abdykacja? Paradoks podmiotowości moralnej we współczesnym emotywizmie, Indywiduum w perspektywie ontologicznej, epistemologicznej i aksjologicznej, Uniwersytet Gdański, 18-19.05.2012
 • The Public Legitimacy of Religion. Notes in the Margins of Richard John Neuhaus's The Naked Public Square, Wartości i życie publiczne. Deontologiczne podstawy więzi międzyludzkich, UKSW, Warszawa, 10.05. 2012
 • "Wolność w prawdzie" czy "wolność z prawdy"? Tischner i Styczeń o encyklice Veritatis Splendor, Inspiracje chrześcijańskie w etyce. Deontologiczne podstawy więzi międzyludzkich,  UKSW, 19.03.2012
 • Adama Smitha koncepcja sympatii a preskryptywizm Richarda Marvyna Hare’a, Nowożytna filozofia brytyjska i jej znaczenie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 21-22.06.2011

 

Tłumaczenia:

 • Michael Walzer “Just war and holy war. Again” : Tytuł polski: „Wojna sprawiedliwa i wojna święta: raz jeszcze” – Studia Philosophiae Christianae (LIII/3/2017), s. 7-20

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach