"Forum Logicum" z Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. bł. ks. Romana Archutowskiego

W ramach wieloletniej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a Liceum Archutowskiego na Belanach uczniowie klasy II o profilu humanistycznym wzięli udział w trzydziestogodzinnym projekcie zajęć fakultatywnych z zakresu filozofii skoncentrowanych na rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia, posługiwaniu się wybranymi narzędziami z zakresu logiki i retoryki – „Forum Logicum”.

 

Warsztaty przygotowane przez pracowników Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Instytutu Filozofii UKSW, specjalizujących się w tematyce wybranych bloków, prowadzone były w formie debat tematycznych, ćwiczeń, warsztatów z krytycznej analizy tekstu, prezentacji. Odbywały się w one zarówno na terenie liceum jak i uniwersytetu. Taka forma urozmaicała zajęcia, aktywizowała uczestników i pokazywała różnorodność stylów i filozoficznych treści występujących w dyskusjach uniwersyteckich. Zostały zrealizowane wybrane zagadnienia z religii, filozofii z elementami logiki, przyrody, co pogłębiło wiedzę humanistyczną uczniów. Treści realizowane w trakcie całego projektu przydały się uczniom  także do matury ustnej z języka polskiego.

Debatą ekspercką "Czy można pogodzić liberalizm i sprawiedliwość?" w dniu 25 maja 2018 roku nastąpiło oficjalne podsumowanie i zamknięcie warsztatów logiczno-filozoficznych „Forum Logicum”. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali specjalne certyfikaty.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach