Nowa publikacja pracownika IF WFCh: M. Zembrzuski, "Filozofia intelektu. Tomasza z Akwinu koncepcja intelektu możnościowego i czynnego"

Informujemy, że ukazała się nowa publikacja pracownika Instytutu Filozofii UKSW: Michał Zembrzuski, Filozofia intelektu. Tomasza z Akwinu koncepcja intelektu możnościowego i czynnego, Liberi Libri, Warszawa 2019, ss. 403. Zrealizowany w książce projekt „Filozofii intelektu” stanowi próbę pokazania roli pochodzącego od Arystotelesa odróżnienia intelektu możnościowego i czynnego w tekstach Akwinaty. Dla Tomasza dystynkcja ta dostarczała heurystycznych możliwości rozważania wielu zagadnień zarówno metafizycznych jak i teoriopoznawczych. Stanowiła jednocześnie przedmiot szczególnego zainteresowania w ramach tychże dziedzin. Arystotelesowska dystynkcja wiązała się również ze zbiorem założeń i reguł, które były narzędziami wyjaśnienia ludzkiego poznania w jego ostatecznym, prawdziwościowym wymiarze. Książka do pobrania jest na stronie Wydawnictwa LiberiLibri: http://liberilibri.pl/ksiazki.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach