Ocena pozytywna PKA dla kierunku Filozofia

Informujemy, że Polska Komisja Akredytacyjna uchwałą z dnia 27.02.2020 przyznała pozytywną ocenę programową na 6 lat dla kierunku studiów Filozofia, prowadzonego na WFCh. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, że proces kształcenia realizowany na WFCh UKSW umożliwia studentom kierunku Filozofia osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów I i II stopnia. Wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu MNiSzW w sprawie kryteriów oceny programowej zostały spełnione, co uzasadnia przyznanie oceny pozytywnej. Pracownikom i studentom kierunku studiów Filozofia serdecznie gratulujemy!

Nowa publikacja pracownika CEiE WFCh: D. Dzwonkowska, "Etyka cnót środowiskowych"

Informujemy, że ukazała się publikacja pracownika CEiE WFCh, dr Dominiki Dzwonkowskiej, "Etyka cnót środowiskowych", Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019.

Rewolucja naukowo-techniczna, postępująca technologizacja życia czy katastrofalny stan wielu ekosystemów sprawiają, że człowiek ma często ograniczone możliwości wpływania na otaczającą go rzeczywistość. Wiele rozwiązań problemów globalnych leży poza sferą indywidualnych wyborów jednostki. Mimo to w obszarach, w których podmiot moralny ma możliwość działania i dokonania zmiany, jego kompetencje moralne mają kluczowe znaczenie. Tu pojawia się szerokie pole dla działania etyki cnót środowiskowych (ecś), która może być narzędziem skutecznie wspomagającym przeciwdziałanie degradacji środowiska. Autorka wnikliwie analizuje trzy najważniejsze koncepcje ecś: klasyczną (Henry David Thoreau), naturalistyczną, teleologiczną i pluralistyczną (Ronald Sandler) oraz narracyjną (Brian Treanor), a następnie przedstawia propozycję autorskiej koncepcji ecś, która uzupełnia dotychczasową dyskusję i wypełnia lukę we wcześniejszych rozważaniach.

Pracownicy WFCh w Komitetach PAN

Z przyjemnością informujemy, że trzech pracowników WFCh znalazło sie w gronie osób wybranych do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na nową kadencję 2020-2023:

  • Komitet Nauk Filozoficznych - dr hab. Adam Świeżyński
  • Komitet Psychologii - dr hab. Jan Ceciuch
  • Komitet Biologii Organizmalnej - prof. dr hab. Krzysztof Szostek

Serdecznie gratulujemy!

Międzynarodowa konferencja naukowa "Logiczna struktura świata. Aksjologiczna wizja patriotyzmu / Logical Structure of the World. Axiological Vision of Patrotism" (15-16.10.2020) - zaproszenie

W dniu 18 października 2019 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2020 Rokiem Ojca Józefa Marii Bocheńskiego, aby „w 25. rocznicę śmierci oddać hołd temu wybitnemu naukowcowi, kapłanowi i patriocie”. W obchody te pragnie się wpisać również Instytut Filozofii UKSW, organizując we współpracy z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, w dniach 15-16.10.2020 roku konferencję naukową pt. „Logiczna struktura świata. Aksjologiczna wizja patriotyzmu. W XXV. rocznicę śmierci o. J. M. Bocheńskiego / Logical Structure of the World. Axiological Vision of Patrotism. In XXV. anniversary of death of J. M. Bocheński”. Czytaj więcej »

Powołanie kierowników kierunków studiów na WFCh

Informujemy, że Rektor UKSW, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, w dniu 27 listopada 2019 powołał kierowników kierunków studiów prowadzonych na WFCh. Kierownikami zostali: dr Grzegorz Embros dla kierunku Ochrona Środowiska; dr Włodzimierz Strus dla kierunku Psychologia; dr Andrzej Waleszczyński dla kierunku Filozofia. Nowym kierownikom kierunków studiów serdecznie gratulujemy, życząc pomyślnego pełnienia ich funkcji.

Nowe publikacje pracowników IF: "Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku"

Informujemy, że ukazały się publikacje autorstwa pracowników Instytutu Filozofii WFCh UKSW przygotowane w ramach projektu naukowego "Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku" (strona projektu: https://pcph.ignatianum.edu.pl/).

Czytaj więcej »

Nowa publikacja pracowników IF WFCh: "Etyka a problem nihilizmu"

Informujemy, że ukzazała się nowa publikacja pracowników Instytutu Filozofii WFCh: P. Duchliński, A. Kobyliński, R. Moń, E. Podrez, Etyka a problem nihilizmu, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019, ss. 259.

European Philosophy of Science Association Fellowship dla doktoranta IF WFCh

Z radością informujemy, że mgr Michał Wagner, doktorant w Instytucie Filozofii WFCh UKSW, uzyskał finansowanie projektu badawczego pt. "Controversies surrounding Evolutionary Psychology: case of multi-level intertheoretical incommensurability" w ramach konkursu European Philosophy of Science Association Fellowship. Projekt będzie realizowany w Konrad Lorenz Institute for Evolution and Cognition Research (KLI), Vienna, Austria. Serdecznie gratulujemy!

Stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich dla doktoranta IF WFCh

Z radością informujemy, że mgr Michał Wagner, doktorant w Instytucie Filozofii WFCh otrzymał finansowanie projektu badawczego pt. "Anglikańska apologetyka teorii ewolucji. Baden Powell i George Henslow oraz ich wizja teorii ewolucji jako fundamentu chrześcijaństwa" w ramach stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na rok 2020 na pobyt naukowy w Londynie. Serdecznie gratulujemy!

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach