Stypendium Lanckorońskich dla prof. ucz. dra hab. Adama Świeżyńskiego z Instytutu Filozofii

Miło nam poinformować, że prof. ucz. dr hab. Adam Świeżyński otrzymał Stypendium Lanckorońskich na rok 2023 na wyjazd i pobyt do Pragi. Temat projektu badawczego: '"Historia divina i historia naturalis. Nauka i religia w myśli Judy Loewa".
Jest to już drugie stypendium Lanckorońskich prof. A. Świeżyńskiego, pierwsze uzyskał w 2014.


Opis projektu:Czytaj więcej »

Nowy profesor uczelni w Instytucie Filozofii

Miło nam poinformować, że dr hab. Michał Piekarski został zatrudniony na stanowisku profesora uczelni.

Serdecznie gratulujemy!

Dariusz Kucharski nowym dr hab. w Instytucie Filozofii

Miło nam poinformować, że ks. Dariusz Kucharski, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Filozofii, decyzją Rady Naukowej Dyscypliny Filozofii otrzymał w dniu 02.06.2022 stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie filozofia. 

Nagrody i odznaczenia dla pracowników Instytutu Filozofii

Podczas uroczystości wręczenia medali i nagród na UKSW oraz Święta Uczelni wyróżnieni zostali pracownicy Instytutu Filozofii:

Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:
dr Agnieszka Klimska
ks. prof. ucz. dr hab. Andrzej Kobyliński
dr hab. Michał Piekarski

Nagrodę naukową Rektora UKSW w dyscyplinie filozofia otrzymał prof. ucz. dr hab. Witold Płotka

Serdecznie gratulujemy!

 

Międzynarodowa Konferencja Formal Methods and Science in Philosophy IV w Dubrowniku

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji: Formal Methods and Science in Philosophy IV współorganizowanej przez Instytut Filozofii. Osobą organizującą konferencję jest dr hab. Kordula Świętorzecka, prof ucz.

Informacje o konferencji można znaleźć pod linkiem: https://iuc.hr/programme/1344?fbclid=IwAR1tBVL1mHQLVH9BYCp6OIVbqPvUnD64JC5GM3vwxeyrx0suaJCXQVyb6Cg 

Workshop „The Brentanian Legacy in Early Phenomenology? On Sources of the Phenomenological Movement in Poland and in Central Europe”

W imieniu Organizatorów, zapraszamy do udziału w workshopie „The Brentanian Legacy in Early Phenomenology? On Sources of the Phenomenological Movement in Poland and in Central Europe”, który odbędzie się w formie online (Zoom) w dniu 20 kwietnia 2022 r. Czytaj więcej »

Grant z NCN dla pracownika Instytutu Filozofii

Z przyjemnością informujemy o przyznaniu prof. ucz. dr hab. Witoldowi Płotce grantu NCN w konkursie SONATA BIS pt. Filozofia Leopolda Blausteina w kontekstach: Brentano, psychologia Gestalt, Szkoła Lwowsko-Warszawska i wczesna fenomenologia,

Nowy dr hab. w Instytucie Filozofii

Z przyjemnością informujemy, że Pan Michał Piekarski, kierownik kierunku filozofia w dniu 13.01.2022. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia. Serdecznie gratulujemy. Czytaj więcej »

Pracownik Instytutu Filozofii został przewodniczącym "Central and East European Society for Phenomenology"

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Witold Płotka, prof. ucz. w grudniu 2021 roku został wybrany na przewodniczącego międzynarodowego towarzystwa naukowego – „Central and East European Society for Phenomenology” (CEESP, https://ceesp.org/). CEESP obecnie łączy badaczy z ponad 20 krajów na świecie. Czytaj więcej »

Nowa publikacja pracownika Instytutu Filozofii

Ukazała się książka prof ucz. dr hab. Magdaleny Płotki: „Tomasz z Akwinu o przyjemności”, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2021, ISBN: 978-83-8281-006-6.

Czytaj więcej »

Nowa punktacja czasopism WFCh

Zgodnie z komunikatem MNiE z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych czasopisma WFCh otrzymały punktację:
  • Studia Philosophiae Christianae - 70 pkt
  • Studia Ecologiae et Bioeticae - 40 pkt
  • Studia Psychologica - 20 pkt

Grant dla doktorantki z Instytutu Filozofii

Miło nam poinformować, że p. mgr Martyna Filcek, doktorantka na kierunku filozofia, otrzymała grant NCN Preludium - Zbiorowość jako podmiot tragedii. Filozoficzna analiza polskich dzieł dramatycznych okresu romantyzmu.

Opis projektu.

Gratulujemy!

Nowa publikacja prof. ucz. dr hab. W. Płotki

Zapraszamy do lektury nowej książki prof. W. Płotki, Leopold Blaustein i jego fenomenologia: Źródła i konteksty, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2021, ISBN: 978-83-7683-197-8.
 
Książka prezentuje rezultaty prac podjętych w ramach grantu badawczego – finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w programie OPUS 14 – pt. Obecność myśli Kazimierza Twardowskiego we wczesnej fenomenologii w Polsce (nr 2017/27/B/HS1/02455).
 

Z okładki: Książka ta jest poświęcona myśli Leopolda Blausteina, filozofa, estetyka i pedagoga, „najwybitniejszego przedstawiciela”, jak pisał o nim Roman Ingarden, grupy późnych uczniów Kazimierza Twardowskiego. […] Jak się wydaje, o wartości filozofii Blausteina decyduje zbudowana przez niego i konsekwentnie stosowana metoda badawcza, która łączy w sobie elementy głównych nurtów psychologii końca XIX i początku XX wieku oraz zyskującej wówczas na znaczeniu fenomenologii. W literaturze przedmiotu brakuje jednak opracowania, które w sposób systematyczny i całościowy śledziłoby te nawiązania i wskazywało na ciągłość jego programu badawczego […]. Biorąc to pod uwagę, podstawowym celem niniejszej pracy jest próba wypełnienia zaznaczającej się tutaj luki i krytyczna analiza wybranych wątków metody stosowanej przez Blausteina.

Nowy kierownik kierunku filozofia

Decyzją Nr 115/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2021 r. w został powołany nowy kierownik kierunku Filozofia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej -  dr Michał Piekarski.

Gratulujemy!

Awans pracownika Instytutu Filozofii

Decyzją Senatu UKSW dr hab. Dominika Dzwonkowska została powołana na stanowsko profesora uczelni.

Serdecznie gratulujemy!

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach