Nagroda Dyrektora Instytutu Filozofii

Dyrektor Instytutu Filozofii UKSW ustanawia „Nagrodę Dyrektora”, która jest formą uznania i docenienia nadzwyczajnego zaangażowania pracowników IF na polu naukowym i naukowo-organizacyjnym. Nagroda będzie przyznawana zarówno indywidualnie, jak również zespołowo. Nagroda stanowi formę uhonorowania pracownika za ich wkład w budowaniu prestiżu naukowego Instytutu Filozofii na forum ogólnopolskim i międzynarodowym. Regulamin, zarządzenie ustanawiające nagrodę oraz odpowiednie wnioski znajdują się w załącznikach.

Regulamin Nagrody Dyrektora Instytutu Filozofii UKSW
Zarządzenie nr 1/2024 dotyczące Regulaminu Nagrody Dyrektora Instytutu Filozofii UKSW
Wniosek o Nagrodę Dyrektora Instytutu Filozofii – Nagroda indywidualna
Wniosek o Nagrodę Dyrektora Instytutu Filozofii – Nagroda zespołowa

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach