Nagroda im. Kazimierza Twardowskiego dla najlepszej książki filozoficznej roku

Fundacja Academicon ustanowiła nagrodę za najlepszą książkę filozoficzną roku i jest organizatorem konkursu o tę nagrodę. Od 6 lutego można zgłaszać książki do konkursu, który zostanie rozstrzygnięty w Światowy Dzień Filozofii 2023 podczas uroczystej gali. Partnerami medialnymi nagrody są magazyn „Filozofuj!” i Wydawnictwo Academicon.Czytaj więcej »

SPCh na 4. miejscu wśród krajowych czasopism filozoficznych w ewaluacji działalności naukowej 2017-2021

Z radością informujemy, że wśród 2315 publikacji ocenianych w dyscyplinie filozofia w ramach ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 znalazło się 41 artykułów opublikowanych w SPCh, co daje naszemu czasopismu 4. miejsce pod względem liczby ocenianych publikacji wśród wszystkich krajowych czasopism filozoficznych.
Pełna lista dostępna na stronie:
https://incet.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56...

Nowa publikacja pracowników Katedry Filozofii Przyrody

Z radością informujemy, że ukazał się kolejny tom z serii: "Polska filozofia chrześcijańska XX wieku" poświęcony postaci i twórczości filozoficznej ks. prof. Mieczysława Lubańskiego (1924-2015), wieloletniego pracownika ATK/UKSW, filozofa przyrody i matematyka. Autorami opracowania są pracownicy Katedry Filozofii Przyrody Instytutu Filozofii UKSW w Warszawie.Czytaj więcej »

Dyscyplina Filozofia w Instytucie Filozofii z kategorią A

Z radością informujemy, że dyscyplina Filozofia w Instytucie Filozofii otrzymał w ocenie parametrycznej MEiN kategorię A. Ocena została przyznana na podstawie złożonego odwołania do wcześniejszej decyzji ewaluacyjnej.

Nowa publikacja dr hab. Dominiki Dzwonkowskiej

Z przyjemnością informujemy o ukazaniu się nowej książki dr hab. Dominiki Dzwonkowskiej. Książkę "Wprowadzenie do etyki środowiskowej" można pobrać bezpłatnie na stronie Wydawnictwa Naukowego Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego:
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/ksiegarnia/1001--e-book-wprowadzenie-do-etyki-srodowiskowej.html
Czytaj więcej »

Ukazała się książka dr hab. Michała Zembrzuskiego

Z przyjemnością informujemy o ukazaniu się nowej publikacji dr hab. Michała Zembrzuskiego. Nakładem Naukowego Towarzystwa Tomistycznego ukazało się tłumaczenie "Kwestii o substancjach duchowych" Tomasza z Akwinu w opracowaniu i wraz z wprowadzeniem pracownika Instytutu Filozofii WFCh.Czytaj więcej »

Ukazał sie pierwszy tom serii "Opera omnia" Tomasza z Akwinu

Informujemy, że ukazał sie pierwszy tom serii "Opera omnia" Tomasza z Akwinu. Seria dzieł Akwinaty jest zaplanowana na 70 tomów, które będą sukcesywnie ukazywać się przez kilkanaście lat. Tom, który sie ukazał, zawiera "Objaśnienie Polityki" Arystotelesa w tłumaczeniu M. Przanowskiego i M. Beściaka. Czytaj więcej »

Zapraszamy na międzynarodową konferencję poświęconą Janowi Łukasiewiczowi

Zapraszamy na międzynarodową konferencję zatytułowaną "Jan Łukasiewicz: między Lwowem, Warszawą a Dublinem", która jest współorganizowana przez Instytut Filozofii UKSW. Jednym z prelegentów jest pracownik IF, dr hab. Krodula Świętorzecka, prof. ucz. Konferencja odbędzie się w dniach 13-14 stycznia 2023 w formie hybrydowej na Uniwersytecie Warszawski oraz on-line. Szczegóły konfeerencji można znaleźć na stronach internetowych:
https://www.uw.edu.pl/events/event/miedzynarodowe-sympozjum-jan-lukasiewicz-miedzy-lwowem-warszawa-a-dublinem/
https://sites.google.com/uw.edu.pl/lukasiewiczsymposium/home

 Czytaj więcej »

Nowa publikacja Profesora Artura Andrzejuka

Z przyjemnością informujemy o ukazaniu się nowej publikacji Profesora Artura Andrzejuka pt. "Tomasz z Akwinu jako teolog". Publikacja została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Ksiązka została wydana przez Naukowe Towarzystwo Tomistyczne. Czytaj więcej »

Nowa publikacja, której współautorem jest ks. dr hab. Andrzej Kobyliński

Z przyjemnością informujemy o ukazaniu się książki pt. "Etyka a problem podmiotu". Jest to kolejna publikacja w serii "Universum Ethicae Christianae" przygotowana we współpracy pracowników Instytutu Filozofii WFCH oraz pracowników z Wydziału Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie.Czytaj więcej »

Spotkanie z prof. Stefanem Brunnhuberem

Zapraszamy do udziału w spotkaniu z prof. Stefanem Brunnhuberem, który będzie gościł na UKSW w poniedziałek, 28 listopada o godz. 13.00 (budynek 24 - Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych, sala 008). Spotkanie będzie miało charakter wykładu, a następnie dyskusji. Tytuł spotkania to: “Financing Our Common Future – A Mechanism That Can Change the World”.Czytaj więcej »

Zmarła dr hab. Wanda Kamińska

Z przykrością informujemy o śmierci dr hab. Wandy Kamińskiej, która była pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Filozofii. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.Czytaj więcej »

Ukazała się książka w tłumaczeniu pracownika Instytutu Filozofii

Informujemy, że nakładem redakcji Contra Gentiles ukazała się książka Robert A. Larmera pt. „Wiarygodność cudu. Rozważania na temat zasadności wiary w cuda”, w tłumaczeniu ks. dr hab. Adama Świeżyńskiego.Czytaj więcej »

Seminarium realizowane w ramach projektu "Wyzwania zrównoważonego rozwoju" - 17.11.2022

Zapraszamy na seminarium realizowane w ramach projektu "Wyzwania zrównoważonego rozwoju", FRSE, projekt nr EOG/21/K4/W/0028Czytaj więcej »

Grant dla pracownika Instytutu Filozofii

Miło nam poinformować, że prof. ucz. dr hab. Paweł Mazanka otrzymał grant w ramach programu "Doskonała nauka - monografie" -  "Filozofia A. Schopenhauera a współczesny sekularyzm". Kwota dofinasowania: 16 134,80 zł. Gratulujemy!

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wyniki-iii-konkursu-do-programu-doskonala-nauka 

 

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach