Nowe Rady Naukowe czasopism wydziałowych

Decyzją dziekana WFCh zostały powołane Rady Naukowe czasopism wydziałowych (Studia Ecologiae et Bioethicae oraz Studia Philosophiae Christianae):
 

Zmarła Genowefa Mazanka, mama o. Pawła Mazanki

Zmarła Genowefa Mazanka, lat 86, mama o. Pawła Mazanki. Pogrzeb odbył się w miniony poniedziałek (9.11.2020). O. Paweł dziękuje za przesłane wyrazy współczucia i prosi o modlitwę w intencji zmarłej mamy.

Wyniki projektów NCK

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami projektów z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w sieci" zrealizowanych przez naszych pracowników:Czytaj więcej »

Nowe publikacje pracownika Instytutu Filozofii - profesora Artura Andrzejuka - "Tomasz z Akwinu jako psycholog" i "Tomasz z Akwinu jako etyk"

Ukazały się dwie nowe książki profesora Artura Andrzejuka: „Tomasz z Akwinu jako psycholog” oraz „Tomasz z Akwinu jako etyk” (współautorką jest dr Izabella Andrzejuk). Publikacje są częścią zrealizowanego projektu, pt. „Tomizm w czasie zarazy” i były finansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury z programu „Kultura w sieci”

Książki są do pobrania w otwartym dostępie na stronie internetowej www.tomizm.org.

 Czytaj więcej »

Zmarł prof. Andrzej Półtawski, emerytowany profesor naszego Wydziału

Z żalem informujemy, że 29 października w Krakowie zmarł w wieku 97 lat prof. Andrzej Półtawski, emerytowany profesor naszego Wydziału.Czytaj więcej »

Nowa publikacja pracownika Instytutu Filozofii

Paradoksy ekologiczne. Odpady miarą sukcesu i porażki cywilizowanej ludzkości, Redakcja naukowa: Ryszard F. Sadowski, Agata Kosieradzka-Federczyk

Książka do pobrania - link

Prof. Robert Piłat laureatem nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera

To wyjątkowe wyróżnienie przyznawane jest nieprzerwanie od 20 lat wybitnym intelektualistom, publicystom i działaczom społecznym. Jury pod przewodnictwem ks. Adama Bonieckiego wybrało laureatów w trzech równorzędnych kategoriach: „myślenie według wartości”, „nieszczęsny dar wolności” i „polski dialog Kościoła i świata”.

 
LAUREATAMI ZOSTALI:
filozof i pisarz ROBERT PIŁAT
pisarka i reżyserka ALEKSANDRA DOMAŃSKA
oraz działaczka społeczna MARINA HULIA.
 
Fundatorami Nagrody są Grupa ERGO Hestia i Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

 

Międzynarodowa konferencja naukowa „Roman Ingarden and the Lvov-Warsaw School” (22-24 października 2020 r.)

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej, organizowanej w formule zdalnej, pt. „Roman Ingarden and the Lvov-Warsaw School”. Konferencja odbędzie się w dniach 22-24 października 2020 r. Konferencja ta jest organizowana, aby uczcić okrągłą, pięćdziesiątą rocznicę śmierci wybitnego polskiego filozofa. Sejm RP ustanowił rok 2020 „Rokiem Romana Ingardena”. W konferencji wezmą udział badacze z Austrii, Belgii, Irlandii, Polski oraz ze Stanów Zjednoczonych.Czytaj więcej »

Nowa publikacja pracowników WFCH

Ukazała sie nowa publikacja przygotowana przez pracowników WFCh: Sustainable Development Goals and the Catholic Church. Catholic Social Teaching and the UN’s Agenda 2030, By Katarzyna Cichos, Jarosław A. Sobkowiak, Ryszard F. Sadowski, Beata Zbarachewicz, Radosław Zenderowski, Stanisław Dziekoński

Copyright Year 2021
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.routledge.com/Sustainable-Development-Goals-and-the-Catholic...

 

Rekrutacja dodatkowa na studia II stopnia z filozofii

Ostatnie dni rekrutacji dodatkowej (zapisy do 05.10.2020)

na studia z filozofii II stopnia

 

Zapisy na filozofię w j. polskim:

https://irk.uksw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=WF-FI-2-DOD&kategoria=

Zapisy na filozofię w jęz. angielskim:

https://irk.uksw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=WF-FI-PAC-2&kategoria=

 

Zapraszamy kandydatów!

Konferencja naukowa: Christian Philosophy: Its Past, Present and Future

Informujemy, że w dniach 22-23 września odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Akademię Ignatianum w Krakowie, a poświęcona problemowi filozofii chrześcijańskiej. Na konferencji wystąpi wielu pracowników z naszego Instytutu. Część wykładów będzie transmitowana on-line. Więcej informacji na stronie internetowej: http://christianphilosophy.ignatianum.edu.pl/Czytaj więcej »

Nowy Dyrektor Instytutu Filozofii

Ks. Rektor powołał w dniu dzisiejszym nowych dyrektorów Instytutów funkcjonujących w ramach naszego Wydziału (od 1.09.2020 do 31.08.2024):
 
Dyrektorem Instytutu Filozofii został ks. prof. ucz. dr hab. Ryszard Sadowski (decyzja o powołaniu).
 
Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard F. Sadowski
 
Nowo powołanemu Dyrektorowi gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

Projekty pracowników IF WFCh uzyskały finansowanie MKiDN

 

Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór do programu dotacyjnego Kultura w sieci, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wśród projektów, które uzyskały finansowanie, znalazły się dwa projekty kierowane przez pracowników Instytutu Filozofii WFCh: ks. dra hab. Macieja Bałę - "Sztuka szczęścia" (26.000 PLN) i p. prof.  dra hab. Artura Andrzejuka - "Tomizm w czasie zarazy" (20.000 PLN). Serdecznie gratulujemy!

Nowa publikacja pod redakcją pracownika IF WFCh: "Early Phenomenology in Central and Eastern Europe: Main Figures, Ideas, and Problems"

Książka pt. „Early Phenomenology in Central and Eastern Europe: Main Figures, Ideas, and Problems”, wydana pod redakcją Witolda Płotki i Patricka Eldridge’a przez wydawnictwo Springer, przedstawia genezę fenomenologii w Europie Środkowo-Wschodniej. Zawiera w sumie 11 oryginalnych studiów, które śledzą i dyskutują nad rozwojem ruchu fenomenologicznego w tej części Europy, jego najważniejszych przedstawicielami oraz kontekstem teoretycznym i historycznym. Ten zbiór studiów analizuje takie zagadnienia, jak spór realizmu z idealizmem, status psychologii opisowej oraz pytanie o metodę fenomenologiczną i problem świata. Rozdziały dotyczą pierwszych dziesięcioleci rozwoju fenomenologii w Czechosłowacji, Polsce, Rumunii, Rosji i Jugosławii przed II Wojną Światową. Autorzy śledzą Brentanowskie dziedzictwo rozwoju tej myśli i pokazują, jak ta tradycja zainspirowała ważnych myślicieli, którzy tworzyli podstawy filozofii w Europie Środkowej, w tym Celmsa, Špeta, Ingardena, Franka, Twardowskiego, Patočkę i inniych. Praca dotyczy nie tylko dziedzictwa Brentana, ale i sytuuje fenomenologię w dialogu z innymi ważnymi szkołami tamtych czasów, w tym ze Szkołą Praską i Szkołą Lwowsko-Warszawską. Niniejszy zbiór studiów dotyczy myślicieli, których pisma miały ograniczony wpływ poza krajem ojczystym ze względu na okoliczności polityczne i historyczne. Kolejne rozdziały pokazują rozwój ruchu fenomenologicznego od jego początków w Niemczech. Autorzy przedstawiają także, w jaki sposób metoda fenomenologiczna rezonowała w różnych krajach i doprowadziła do nowych odkryć filozoficznych w ontologii, epistemologii, psychologii, filozofii kultury i filozofii religii. Czytaj więcej »

Grant dla pracownika IF na wydanie publikacji

Pracownik Instytutu Filozofii WFCh, prof. dr hab. Robert Piłat, uzyskał grant MNiSzW w wysokości 20.000 PLN na wydanie monografii pt. "Prawda i pojęcie" w ramach konkursu "Doskonała nauka". Serdecznie gratulujemy!

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach