Czasopismo "Studia Ecologiae et Bioethicae" otrzymało wsparcie finansowe w ramach programu "Rozwój czasopism naukowych"

Z radością informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki wsparło finansowo czasopismo Studia Ecologiae et Bioethicae w ramach programu "Rozwój Czasopism Naukowych". Otrzymaliśmy dotację w wysokości 61 552 zł na okres 24 miesięcy.