Czasopismo „Studia Ecologiae et Bioethicae” w bazie Scopus

Z radością informujemy, że czasopismo „Studia Ecologiae et Bioethicae”, wydawane przez nasz Instytutu, zostało włączone do bazy indeksacyjnej Scopus. Jest ona naukową bazą danych – abstraktów i cytowań, która dysponuje narzędziami do szybkiego prezentowania i wykorzystywania wyników badań naukowych. Wszystkim zaangażowanym w działalność tego czasopisma, w tym szczególnie Radzie Naukowej serdecznie gratulujemy!

https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/seb