Ukazała się książka dr hab. Michała Zembrzuskiego

Z przyjemnością informujemy o ukazaniu się nowej publikacji dr hab. Michała Zembrzuskiego. Nakładem Naukowego Towarzystwa Tomistycznego ukazało się tłumaczenie "Kwestii o substancjach duchowych" Tomasza z Akwinu w opracowaniu i wraz z wprowadzeniem pracownika Instytutu Filozofii WFCh.

Książka została wydana w wersji drukowanej i jako e-book w wolnym dostępie na stronie: https://www.tomizm.org/wp-content/uploads/2023/02/Kwestia_o_substancjach_duchowych.pdf