Zapraszamy na międzynarodową konferencję poświęconą Janowi Łukasiewiczowi

Zapraszamy na międzynarodową konferencję zatytułowaną "Jan Łukasiewicz: między Lwowem, Warszawą a Dublinem", która jest współorganizowana przez Instytut Filozofii UKSW. Jednym z prelegentów jest pracownik IF, dr hab. Krodula Świętorzecka, prof. ucz. Konferencja odbędzie się w dniach 13-14 stycznia 2023 w formie hybrydowej na Uniwersytecie Warszawski oraz on-line. Szczegóły konfeerencji można znaleźć na stronach internetowych:
https://www.uw.edu.pl/events/event/miedzynarodowe-sympozjum-jan-lukasiewicz-miedzy-lwowem-warszawa-a-dublinem/
https://sites.google.com/uw.edu.pl/lukasiewiczsymposium/home

 

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach