Nowa publikacja, której współautorem jest ks. dr hab. Andrzej Kobyliński

Z przyjemnością informujemy o ukazaniu się książki pt. "Etyka a problem podmiotu". Jest to kolejna publikacja w serii "Universum Ethicae Christianae" przygotowana we współpracy pracowników Instytutu Filozofii WFCH oraz pracowników z Wydziału Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie.


Informacje o książce można znaleźć na stronie internetowej: https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/etyka-problem-podmiotu.htm