Workshop „The Brentanian Legacy in Early Phenomenology? On Sources of the Phenomenological Movement in Poland and in Central Europe”

W imieniu Organizatorów, zapraszamy do udziału w workshopie „The Brentanian Legacy in Early Phenomenology? On Sources of the Phenomenological Movement in Poland and in Central Europe”, który odbędzie się w formie online (Zoom) w dniu 20 kwietnia 2022 r.

Workshop jest współorganizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Instytut Filozofii i Socjologii PAN i służy popularyzacji rezultatów oraz podsumowaniu prac naukowych prowadzonych w ramach projektu naukowego OPUS 14 „Obecność myśli Kazimierza Twardowskiego we wczesnej fenomenologii w Polsce” (nr 2017/27/B/HS1/02455) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
Główna idea workshopu wypływa z obserwacji, że podstawy fenomenologii stworzono w dialogu z tradycją Brentana. W tym kontekście wystarczy wspomnieć o zmaganiach Husserla, który w pierwszym wydaniu swoich „Badań logicznych” starał się określić fenomenologię jako odmianę psychologii opisowej. Wydaje się, że ramy filozofii Brentana rzeczywiście w pewnej mierze określiły wczesną recepcję fenomenologii. Sytuacja ta była szczególnie wyraźna w Europie Środkowej, gdzie studenci Brentana nauczali w Grazu, Pradze, czy też we Lwowie. Głównym celem workshopu jest dyskusja nad początkami ruchu fenomenologicznego w Europie Środkowej, gdzie fenomenologia kształtowała się na granicy z tradycją Brentana. Obserwacja ta stała się punktem wyjścia do pytania o związki wczesnej fenomenologii z innymi dyscyplinami filozoficznymi i szkołami, np. ze Szkołą Praską lub Szkołą Lwowsko-Warszawską.


Uczestnikami workshopu będą:
Daniele De Santis | Uniwersytet Karola w Pradze
Arnaud Dewalque | Uniwersytet w Liège
Guillaume Fréchette | Uniwersytet Genewski
Hynek Janoušek | Czeska Akademia Nauk
Marek Piwowarczyk | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Witold Płotka | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Sébastien Richard | Université libre de Bruxelles      
Robin Rollinger | Czeska Akademia Nauk
Wojciech Starzyński | Polska Akademia Nauk

 

Organizatorami wydarzenia są Marek Piwowarczyk, Witold Płotka i Wojciech Starzyński.
Aby zarejestrować na wydarzenie prosimy o kontakt przez adres: w.plotka@uksw.edu.pl

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach