Nowa publikacja pracownika Instytutu Filozofii

Ukazała się książka prof ucz. dr hab. Magdaleny Płotki: „Tomasz z Akwinu o przyjemności”, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2021, ISBN: 978-83-8281-006-6.

Z Wprowadzenia: „Wielu mediewistów studiujących zagadnienie przyjemności w średniowieczu zgodnie twierdzi, że koncepcja Tomasza z Akwinu otwiera nowy rozdział w badaniach nad tym zjawiskiem. Kolejne dekady (okres XIV wieku aż po świt nowożytności) przyniosły coraz większe dowartościowanie przyjemności, które wyrażało się w dostrzeżeniu w niej nie tyle używanego dla celów religijnych czy rozwojowych narzędzia, ile celu samego w sobie, wartości samej w sobie. I o ile literatura interdyscyplinarna dotycząca przyjemności i pochodnych od niej zjawisk skupia się na jej społecznym i obyczajowym znaczeniu, traktując przyjemności jako zjawisko dopuszczalne lub niedopuszczalne, akceptowane lub nieakceptowane, wyparte lub całkiem świadome, o tyle niniejsza książka idąc nie tylko za myślą Tomasza, ale za całą trzynastowieczną nauką i kulturą (scholastyką, medycyną, literaturą i teologią) – traktuje przyjemność jako problem filozoficzny, psychologiczny, metafizyczny i antropologiczny”.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach