Ukazała się nowa książka pracownika Instytutu Filozofii

 

Ukazała się nowa książka pracownika Instytutu Filozofii: 

Komentarz Tomasza z Akwinu do De hebdomadibus Boecjusza w tłumaczeniu i opracowaniu Michała Zembrzuskiego

E-BOOK do pobrania gratis: https://bit.ly/2TlsfP9

Monografii została wydana w ramach projektu LITERATURA 2020 dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 
 
 
 
 
 
 
 
ZAPRASZAMY NA PROMOCJĘ KSIĄŻKI
 2 czerwca 2021 roku, godz. 19.00
 
Spotkanie za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams poprowadzi
prof. ucz. dr hab. Magdalena Płotka
 
Dołącz do spotkania na komputerze lub w aplikacji mobilnej

http://bityl.pl/1naa4

lub skorzystaj z alternatywnego linka:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDJiZDY1NDAtYmI4MC00MzI4LWIyNmMtNzk0NzBmZjZmMDkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225c9f8535-9676-4480-8f9e-b584be248bd7%22%2c%22Oid%22%3a%22db5bfa9f-cbc7-4b7f-bb54-7064090766aa%22%7d


 
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach