Konferencja z okazji 20–lecia śmierci ks. prof. Józefa Tischnera pt. „Myślenie według wartości – ale jakich?”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej, organizowanej przez Akademię Ignatianum w Krakowie. Konferencja odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godzinie 10:00. Transmisja na żywo na kanale YouTube AIK. Na konferencji wystąpią pracownicy naszego Instytutu: dr hab. Ewa Podrez i dr hab. Michał Zembrzuski.