Ocena programowa PKA na kierunku Filozofia na WFCh

Informujemy, że w dniach 27-28 maja odbędzie się wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej na WFCh w związku z okresową oceną programową kierunku studiów Filozofia. Członkowie Zespołu Oceniającego spotkają się z władzami UKSW, WFCh i IF, pracownikami IF, studentami kierunku filozofia, przedstawicielami samorządu studentów, członkami Koła Naukowego Studentów Filozofii, Koła Naukowego Metafizyków i Radia Filozoficznego "Sed contra", przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, osobami odpowiedzialnymi za praktyki zawodowe studentów, proces umiędzynarodowienia studiów, a także dokonają przeglądu bazy dydaktycznej i dokumentacji procesu dydaktycznego.

Raport samooceny kierunku Filozofia: DO POBRANIA

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach