"Darkness", czyli naukowo o ciemności

W dniach 13-17 stycznia 2019 roku na Svalbardzie w Longyearbyen za kołem podbiegunowym odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Darkness", poświęcona interdyscyplinarnemu zagadnieniu ciemności, zorganizowana przez Island Dynamics. W konferencji wzięło udział blisko stu prelegentów z kilkudziesięciu państw z całego świata. Tytułowe zagadnienie ciemności było rozważane w aspekcie przyrodniczym, technologicznym, społecznym i humanistycznym. W konferencji uczestniczył także pracownik Instytutu Filozofii WFCh, dr hab. Adam Świeżyński, wygłaszając referat: "Darkness" as "impossibility" in Genesis 1:1-2. Konferencji towarzyszyły całodobowe ciemności związane z trwającą na Svalbardzie nocą polarną, które nadawały spotkaniu dodatkową, niezapomnianą atmosferę. Była także okazja do podziwiania zorzy polarnej oraz poznania historii tego jednego z najdalej wysuniętych na północ miejsc stale zamieszkanych przez ludzi.