Śp. o. prof. Edmund Morawiec CSsR

W dniu 11 lutego 2019 roku zmarł w wieku 88 lat

śp. o. prof. dr hab. Edmund Morawiec CSsR

  profesor ATK i UKSW, wieloletni wykładowca Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, kierownik Katedry Filozofii Bytu i Sekcji Filozofii Bytu, Boga i Religii, prorektor ATK (1987-1993) i prodziekan WFCh (1972-1978)

Bliskim i Przyjaciołom oraz Wspólnocie Zakonnej Księży Redemptorystów składamy wyrazy współczucia zapewniając o modlitwie w intencji Zmarłego.

Władze i Społeczność Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie

+

Msza św. pogrzebowa odbędzie się w 18 lutego (poniedzialek), o godz. 11:30 w kościele pw. św. Klemensa Hofbauera w Warszawie, ul. Karolkowa 49. Śp. o. Edmund Morawiec zostanie pochowany w kwaterze redemptorystów na Cmentarzu Wolskim w Warszawie.

*

O. Edmund Morawiec urodził się 29 października 1930 roku w Lgoczance (diec. częstochowska), pierwsza profesja w Zgromadzeniu Redemptorystów 4 października 1950 roku, święcenia kapłańskie 29 czerwca 1957 roku. Studiował na Wydziale Filozofii KUL, otrzymując w 1961 roku tytuł magistra filozofii w zakresie metafizyki, na podstawie pracy Rola intuicji w uznawaniu zdań filozoficznych u Kartezjusza. W 1964 roku uzyskał stopień naukowy doktora filozofii w zakresie metafizyki na podstawie rozprawy Przedmiot a metoda w filozofii Kartezjusza. Jesienią 1964 roku został zatrudniony w charakterze asystenta na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej w ATK (obecnie UKSW) w Warszawie. W 1971 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Rola intuicji w przyjmowaniu założeń w metafizyce ogólnej u J. Maritaina. W listopadzie 1971 roku otrzymał nominację na kierownika Katedry Metafizyki na wspomnianym wydziale. Tytuł profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych Rada Państwa nadała mu uchwałą z dnia 16 października 1985 roku na podstawie monografii W kierunku metafizyki egzystencjalnej. Stanowisko profesora zwyczajnego w ATK otrzymał w sierpniu 1993 roku. Był kierownikiem Sekcji Filozofii Bytu, Boga i Religii. Pełnił też wiele ważnych funkcji administracyjnych: prodziekana na Wydziale Filozofii, pełnomocnika rektora ds. młodzieży, sekretarza redakcji półrocznika wydziałowego „Studia Philosophiae Christianae”, zastępcy redaktora naczelnego tegoż półrocznika, Prorektora ATK w latach 1987–1993, Rzecznika Komisji Dyscyplinarnej ds. Pracowników Naukowych. Był wieloletnim członkiem Senackiej Komisji Wydawniczej. Należał do wielu towarzystw filozoficznych polskich i zagranicznych: Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, International Society For Metaphysics, Union Mondiale Des Societé Catholique, Societé International Thomas D’Aquin oraz Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu. Od 1962 roku wykładał filozofię także w WSD Redemptorystów w Tuchowie i Krakowie. Otrzymał następujące nagrody i odznaczenia: Nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych; Srebrny Krzyż Zasługi (1974); Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za monografię pt. W kierunku metafizyki egzystencjalnej (1985), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1989), Krzyż Kawalerski Polonia Restituta (2000).

(za: A. Owczarski, Bibliografa redemptorystów polskich (1883–2008), Kraków 2009)

*

życie i działalność naukowa o. prof. Edmunda Morawca (oprac. P. Mazanka)

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach