Sympozjum pt. "Afordancje, czyli oferty" (19-20.01.2019) - zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na interdyscyplinarne sympozjum pt. "Afordancje, czyli oferty", które odbędzie się w Instytucie Filozofii WFCh UKSW (ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, sala 101) w dniach 19-20 stycznia. Wydarzenie jest organizowane przez Instytut Filozofii wraz z Projektem  Avant (http://avant.edu.pl/) oraz Ośrodkiem Badań Filozoficznych.

Sympozjum poświęcone jest badaniom nad afordancjami, zwanymi też ofertami (z ang. affordance). Badania te obejmują szerokie spektrum dziedzin, począwszy od psychologii ekologicznej, poprzez m.in. filozofię  umysłu, robotykę, HCI, dizajn czy badania nad sztuką, po badania społeczne. Jednocześnie ożywiają dyskusje na kontrowersyjne tematy, takie jak (anty)reprezentacjonizm, poznawcza integracja człowieka z  otoczeniem, jak i samo pojęcie afordancji. Mimo różnorodności i zaawansowania owych badań, tematyka ta nadal jest słabo znana w Polsce. Jednym z celów sympozjum jest jej upowszechnienie. Chcemy również zachęcić do konfrontacji różnych stanowisk teoretycznych. Dlatego też zapraszamy do udziału nie tylko badaczy bezpośrednio  związanych z tematem oraz tych, którzy zajmują się ogólniej interakcjami człowiek-środowisko, ale także krytyków, proponujących rozwiązania alternatywne wobec koncepcji afordancji. Równie mile widziani są wiedzeni ciekawością naukową słuchacze i potencjalni dyskutanci.

Program

Zaproszeni goście: prof. Andrzej Klawiter (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),  prof. Anna Preis (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),  prof. Joanna Rączaszek-Leonardi (Uniwersytet Warszawski).

Zaproszeni komentatorzy: dr hab. Marcin Miłkowski, prof IFiS PAN (Instytut Filozofii i  Socjologii PAN w Warszawie),  dr Tomasz Komendziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach