Nowa książka absolwenta WFCh: Dawid Lipski, "Uniwersytet Letni Kultury Polskiej w Rzymie. Historia – Ludzie – Misja"

Książka "Uniwersytet Letni Kultury Polskiej w Rzymie. Historia – Ludzie – Misja" (Londyn-Warszawa 2018) powstała w ramach grantu badawczego pt. „Działalność Uniwersytetu Letniego Kultury Polskiej w Rzymie w latach 1987–2008” (IPAK/grant /1/2016) Fundacji Jana Pawła II (Rzym) i Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii. Autorem opracowania jest dr Dawid Lipski, a kierownikiem grantu był prof. dr hab. Artur Andrzejuk (UKSW, Warszawa). Szersze informacje: http://katedra.uksw.edu.pl/001wydarzenia/2018/ulkp/ulkp.htm

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach