"Filozofia polska 1918-2018" (21.03.2018) - zaproszenie