Wykłady profesora wizytującego: prof. Gianfranco Basti

Zapraszamy do udziału w wykładach profesora wizytującego w IF WFCh, prof. Gianfranco Basti (Faculty of Philosophy - Pontifical Lateran University, Rome, Italy - Vatican City)

A dual ontology of nature, life, and person

From modern transcendental of knowledge to the post-modern transcendental of language

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach