Debata „Kultura? A cóż to takiego?” (19.12.2016) - zaproszenie

W imieniu Redakcji czasopisma popularno-filozoficznego „Filozofuj!” i Klubu „Filozofuj!” w Warszawie serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w debacie filozoficznej wokół nr. 11 „Filozofuj!” pt. „Kultura? A cóż to takiego?”. Debata odbędzie się 19 grudnia 2016 r. w księgarnio-kawiarni „Tarabuk” na ulicy Marszałkowskiej 7 w Warszawie o godzinie 18.30. Dyskutować będą: prof. dr hab. Jacek Hołówka z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. dr hab. Robert Piłat z Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie.

Czasopismo „Filozofuj!” zajmuje się popularyzacją filozofii. Wokół kolejnych numerów dwumiesięcznika odbywają się debaty filozoficzne w całej Polsce (Gdańsk, Kraków, Lublin, Opole, Poznań, Olsztyn, Wrocław). Cieszą się one zainteresowaniem mieszkańców i lokalnych mediów. Adresowane są do wszystkich ciekawych świata osób –  od gimnazjalistów po seniorów. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni debaty publicznej, w której osoby o różnych poglądach mogą wymienić swoje racje, przedyskutować punkty sporne w oparciu o argumenty a nie emocje, tak by znaleźć wspólny grunt, na którym można budować porozumienie.

Problematyka nadchodzącej debaty będzie dotyczyć zagadnienia kultury, jej istoty. Dyskusja oscylować będzie wokół pytań: czym jest kultura i jaką rolę odgrywa w naszym życiu?, co kultura zawdzięcza filozofii a co filozofia czerpie z kultury?, czy są wartości uniwersalne - wspólne dla wszystkich kultur?, czy kultury można oceniać i czy możliwy jest między nimi dialog? Formuła debaty jest następująca: najpierw dyskutanci zaprezentują swoje stanowisko w sprawie, następnie omówią punkty sporne a potem głos zostanie oddany publiczności – każdy z przybyłych będzie mógł zadać pytanie. Zapraszamy!

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach