Radio Filozoficzne "Sed Contra"

"Sed Contra” to internetowe radio filozoficzne. Tak się określamy i rozumiemy, chociaż nie mamy ambicji tworzenia radia w dosłownym tego słowa znaczeniu. Nie nadajemy całodobowego programu, wiadomości oraz prognozy pogody. Naszą ambicją jest systematyczne przedstawianie słuchaczom kolejnych audycji, których cechą charakterystyczną będą filozoficzne powiązania ich twórców – w większości studentów i doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w ramach którego radio działa i rozwija się.

Nie oznacza to, że wszystko o czym będziemy traktować ma mieć stricte filozoficzny charakter. Zarazem nie ukrywamy, że tematyka filozoficzna i około-filozoficzna stanowi punkt odniesienia naszych działań, zaś sama filozofia – środowisko antenowych dociekań.

Szczególną postacią naszego radia jest Profesor Robert Piłat, którego fascynacja falami eteru dała impuls do powstania niniejszej inicjatywy. Wyrobiony latami doświadczeń radiowych głos Pana Profesora przydaje redakcyjnym dyskusjom barwy i ciepła, studząc zarazem dyskursywne emocje. Skądinąd nieodzowne, skoro filozoficzny charakter audycji obliguje je do dialogiczności permanentnej.

Skład redakcyjny:

opiekun radia: prof. dr hab. Robert Piłat

Martyna Neumann
Joanna Skurzak
Jakub Kiersikowski
Piotr Kołodziejczyk
Olgierd Ławrynowicz
Andrzej Mecherzyński-Wiktor

 

http://radio.filozoficzne.pl/

https://www.facebook.com/radio.filozoficzne/

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach