"Darkness", czyli naukowo o ciemności

W dniach 13-17 stycznia 2019 roku na Svalbardzie w Longyearbyen za kołem podbiegunowym odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Darkness", poświęcona interdyscyplinarnemu zagadnieniu ciemności, zorganizowana przez Island Dynamics. W konferencji wzięło udział blisko stu prelegentów z kilkudziesięciu państw z całego świata. Tytułowe zagadnienie ciemności było rozważane w aspekcie przyrodniczym, technologicznym, społecznym i humanistycznym. W konferencji uczestniczył także pracownik Instytutu Filozofii WFCh, dr hab. Adam Świeżyński, wygłaszając referat: "Darkness" as "impossibility" in Genesis 1:1-2. Konferencji towarzyszyły całodobowe ciemności związane z trwającą na Svalbardzie nocą polarną, które nadawały spotkaniu dodatkową, niezapomnianą atmosferę. Była także okazja do podziwiania zorzy polarnej oraz poznania historii tego jednego z najdalej wysuniętych na północ miejsc stale zamieszkanych przez ludzi.

"Forum Logicum" z Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. bł. ks. Romana Archutowskiego

W ramach wieloletniej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a Liceum Archutowskiego na Belanach uczniowie klasy II o profilu humanistycznym wzięli udział w trzydziestogodzinnym projekcie zajęć fakultatywnych z zakresu filozofii skoncentrowanych na rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia, posługiwaniu się wybranymi narzędziami z zakresu logiki i retoryki – „Forum Logicum”.

 

Warsztaty przygotowane przez pracowników Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Instytutu Filozofii UKSW, specjalizujących się w tematyce wybranych bloków, prowadzone były w formie debat tematycznych, ćwiczeń, warsztatów z krytycznej analizy tekstu, prezentacji. Odbywały się w one zarówno na terenie liceum jak i uniwersytetu. Taka forma urozmaicała zajęcia, aktywizowała uczestników i pokazywała różnorodność stylów i filozoficznych treści występujących w dyskusjach uniwersyteckich. Zostały zrealizowane wybrane zagadnienia z religii, filozofii z elementami logiki, przyrody, co pogłębiło wiedzę humanistyczną uczniów. Treści realizowane w trakcie całego projektu przydały się uczniom  także do matury ustnej z języka polskiego.

Debatą ekspercką "Czy można pogodzić liberalizm i sprawiedliwość?" w dniu 25 maja 2018 roku nastąpiło oficjalne podsumowanie i zamknięcie warsztatów logiczno-filozoficznych „Forum Logicum”. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali specjalne certyfikaty.

Awans Filozofii z IF UKSW w Rankingu Perspektyw 2018

Informujemy, że w Rankingu Kierunków Studiów Perspektyw 2018 kierunek studiów prowadzonych w IF WFCh poprawił swoją dotychczasową lokatę rankingową: FILOZOFIA - 4 miejsce na 21 kierunków ocenianych (w 2017: 6 miejsce).

Pracownicy IF w liceum w Cieszynie w ramach projektu "Forum Logicum"

Uczniowie z Cieszyna poznawali szereg aspektów świata filozofii, logiki i teorii argumentacji. Debata: "Czy można pogodzić liberalizm i sprawiedliwość?", prowadzona przez prof. Roberta Piłata, z udziałem prof. Korduli Świętorzeckiej, prof. Rafała Kozubskiego i dr. Lucjana Wrońskiego była podsumowaniem siedmiu spotkań Forum Logicum, w którym uczestniczyli młodzi z cieszyńskiego KLO.

Prowadzący debatę prof. Robert Piłat oraz prof. Kordula Świętorzecka, wprowadzili słuchaczy w jej problematykę, prezentując trzy koncepcje sprawiedliwości, a następnie dyskutanci przedstawili swoje argumenty opowiadając się za lub przeciw nim. Na zakończenie spotkania goście odnieśli się także do pytań, zapisanych przez słuchaczy debaty na kartkach.

Więcej: http://bielsko.gosc.pl/doc/4464695.Odwaga-myslenia-w-katolickim-liceum

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach