Studia Philosophiae Christianae - czasopismo naukowe IF

 StVdia 

 Philo- 

 sophiae 

 Christ- 

 ianAe 

 

Studia Philosophiae Christianae jest kwartalnikiem (do 2010 r. był to półrocznik) ukazującym się od 1965 roku, wydawanym przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej, a od 2000 roku - przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Publikuje oryginalne artykuły z zakresu filozofii, a także recenzje książek i sprawozdania z wydarzeń o tematyce filozoficznej.

Czasopismo otrzymało 20 pkt. w najnowszej ocenie parametrycznej czasopism MNiSzW z 18 grudnia 2019 roku.

Artykuły publikowane są głównie w języku polskim, a także w językach kongresowych.

 

 

Redaktor naczelny

dr hab. Adam Świeżyński, prof. uczelni

Zastępcy redaktora naczelnego

dr hab. Kordula Świętorzecka, prof. uczelni

Sekretarz Redakcji

dr Dariusz Kucharski

Członkowie redakcji: 

prof. dr hab. Robert Piłat

ks. dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. uczelni

ks. dr hab. Jacek Grzybowski, prof. uczelni

dr hab. Magdalena Płotka, prof. uczelni

dr hab. Dariusz Piętka, prof. uczelni

 

 

 

Adres Redakcji

Studia Philosophiae Christianae
Instytut Filozofii UKSW
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

(budynek nr 23, pok 302)

 

E-mail:  spch@uksw.edu.pl 

Strona czasopisma: 

 https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch 

 

 

wydane numery SPCh do kupienia w Wydawnictwie UKSW -    LINK  


 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach