Ocena pozytywna PKA dla kierunku Filozofia

Informujemy, że Polska Komisja Akredytacyjna uchwałą z dnia 27.02.2020 przyznała pozytywną ocenę programową na 6 lat dla kierunku studiów Filozofia, prowadzonego na WFCh. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, że proces kształcenia realizowany na WFCh UKSW umożliwia studentom kierunku Filozofia osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów I i II stopnia. Wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu MNiSzW w sprawie kryteriów oceny programowej zostały spełnione, co uzasadnia przyznanie oceny pozytywnej. Pracownikom i studentom kierunku studiów Filozofia serdecznie gratulujemy!

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach