Nowe publikacje pracowników IF: "Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku"

Informujemy, że ukazały się publikacje autorstwa pracowników Instytutu Filozofii WFCh UKSW przygotowane w ramach projektu naukowego "Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku" (strona projektu: https://pcph.ignatianum.edu.pl/).

  • G. Bugajak, A. Latawiec, A. Lemańska, A. Świeżyński, Kazimierz Kloskowski (Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku, tom 3), Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019 / G. Bugajak, A. Latawiec, A. Lemańska, A. Świeżyński, Kazimierz Kloskowski (The Polish Christian Philosophy in 20th Century, vol. 3), Ignatianum University Press, Kraków 2019.
  • A. Andrzejuk, D. Lipski, M. Płotka, M. Zembrzuski, Mieczysław Gogacz (Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku, tom 1), Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019 / A. Andrzejuk, D. Lipski, M. Płotka, M. Zembrzuski, Mieczysław Gogacz (The Polish Christian Philosophy in 20th Century, vol. 1), Ignatianum University Press, Kraków 2019.
  • E. Podrez, A. Kobyliński, P. Duchliński, K. Rozmarynowska, Tadeusz Ślipko, (Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku, tom 9), Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019 / E. Podrez, A. Kobyliński, P. Duchliński, K. Rozmarynowska, Tadeusz Ślipko, (The Polish Christian Philosophy in 20th Century, vol. 9), Ignatianum University Press, Kraków 2019.
  • R. Moń, S. Tondel, J. Krokos, A. Waleszczyński, Tadeusz Styczeń, (Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku, tom 8), Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019 / R. Moń, S. Tondel, J. Krokos, A. Waleszczyński, Tadeusz Styczeń, (The Polish Christian Philosophy in 20th Century, vol. 8), Ignatianum University Press, Kraków 2019.
  • J. Sochoń, M. Bała, J. Grzybowski, G. Kurp, J. Skurzak, Zofia Józefa Zdybicka, (Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku, tom 13), Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019 / J. Sochoń, M. Bała, J. Grzybowski, G. Kurp, J. Skurzak, Zofia Józefa Zdybicka, (The Polish Christian Philosophy in 20th Century, vol. 13), Ignatianum University Press, Kraków 2019.

Seria wydawnicza „Polska filozofia chrześcijańska w XX wieku” obejmuje monograficzne opracowanie myśli 13 wybitnych przedstawicieli tego nurtu filozofii, działających zwłaszcza w XX wieku i na początku wieku XXI (Mieczysław Gogacz, Piotr Lenartowicz, Stanisław Kamiński, Kazimierz Kloskowski, Kazimierz Kłósak, Feliks Koneczny, Mieczysław Albert Krąpiec, Tadeusz Styczeń, Tadeusz Ślipko, Józef Tischner, Karol Wojtyła, Jacek Woroniecki, Zofia J. Zdybicka).

Każdemu z filozofów poświęcony został odrębny tom, według następującego układu: biografia i bibliografia danego autora, źródła inspiracji filozoficznej (wpływ własnej szkoły filozoficznej, zapożyczenia od innych systemów), preferowana koncepcja filozofii, podejmowane problemy i propozycje ich rozwiązań, słownik podstawowych pojęć, polemiki i dyskusje, jakie dany autor prowadził w środowisku krajowym i zagranicznym. Dodatkowo każdy tom został wzbogacony antologią reprezentatywnych dla danego autora tekstów filozoficznych.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach