Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Multikulturowość z perspektywy filozoficznej. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość” (27.04.2016) - zaproszenie

(kliknij powyżej, aby pobrać plakat)

Koło Naukowe Studentów Filozofii UKSW pragnie zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową zatytułowaną: „Multikulturowość z perspektywy filozoficznej. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”.

W gronie młodych naukowców z różnych ośrodków (Warszawa, Lublin, Gdańsk, Katowice, Poznań, Kijów) będziemy rozmawiać i dyskutować o multikulturalizmie. Czy można obecnie mówić o różnorodności kultur, tożsamości, tradycji, wartości i autorytetów, gdzie zawsze w centrum będzie człowiek, jako dumny obywatel, otwarty na poznawczy dialog, ale i znający granice, których nigdy nie wolno przekroczyć? Jakie były i jakie są dziś relacje pomiędzy kulturą, narodem, patriotyzmem, poprawnością polityczną a filozofią, tolerancją, wolnością czy ideologią? Czy można wskazać na czynniki niezbędne do tworzenia wielokulturowych wspólnot opartych zarówno na wolności jak i odpowiedzialności?

Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich zainteresowanych: 27 kwietnia godz. 10.00, sala 201, bud. 23, ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa.