dr hab. Adam Świeżyński, prof. UKSW

Instytut Filozofii (Institute of Philosophy)

Sekcja Filozofii Przyrody
Katedra Filozofii Przyrodoznawstwa
(Department of Philosophy of Science)

 

stanowisko (position)

profesor nadzwyczajny UKSW                     (associate professor)

 

E-mail:  a.swiezynski@uksw.edu.pl      Dydaktyka i konsultacje (link USOS) 

            

___________________________________________________________________________________________

 

WYKSZTAŁCENIE (EDUCATION)

Studia (studies)

 • 1993-1999 – studia filozoficzno-teologiczne w Gdańskim Seminarium Duchownym

 • 1995-1999 – Wydział Teologiczny Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie

 • 2000-2003 – Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie 

Magisterium (MA)

 • 1999 – magister teologii na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie na podstawie pracy: „Zagadnienie godnej śmierci człowieka. Wybrane problemy bioetyczne” (promotor: ks. prof. dr hab. Kazimierz Kloskowski). 

Doktorat (PhD)

 • 2003 – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie pracy: „Tadeusza Wojciechowskiego ewolucyjna koncepcja śmierci człowieka” (promotor: dr hab. Anna Latawiec, recenzenci: ks. prof. dr hab. Mieczysław Lubański, prof. dr hab. Jerzy Supady).

Habilitacja (Hab. PhD)

 • 2012 - doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie dorobku naukowego i rozprawy: "Filozofia cudu. W poszukiwaniu adekwatnej koncepcji zdarzenia cudownego" (recenzenci: prof. UKSW dr hab. Anna Lemańska, dr hab. Mieszko Tałasiewicz, prof. dr hab. Marian Grabowski, ks. prof. USz dr hab. Wiesław Dyk).

 

KARIERA ZAWODOWA (CAREER)

Praca zawodowa (professional experience)

 • od 2013 profesor nadzwyczajny UKSW Katedra Filozofii Przyrodoznawstwa

 • 2005-2013 – adiunkt na WFCh UKSW w Warszawie – Katedra Filozofii Przyrody

 • 2004/2005 – adiunkt na WFCh UKSW w Warszawie – Katedra Metodologii Nauk Systemowo-Informacyjnych

 • 2004-2009 – wykładowca w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym WT UKSW w Gdyni (GAKT)

 • 2004/2005 – zajęcia zlecone na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 • 2003-2008 – wykładowca w Kolegium Teologicznym Diecezji Pelplińskiej w Tczewie – Punkt Konsultacyjny WT UKSW

 • 2003-2009 – wykładowca w Gdańskim Seminarium Duchownym afiliowanym do WT UKSW 

Pełnione funkcje (positions)

 • 2017-2018 - pełnomocnik Rektora UKSW ds. parametryzacji

 • 2016-2018 - ekspert Zespołu Ewaluacyjnego przy Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych w MNiSzW

 • 2016-2018 - przewodniczący Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia UKSW w Waszawie

 • 2016-2019 – prodziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie (II kadencja)

 • od 2013 - kierownik Katedry Filozofii Przyrodoznawstwa w Instytucie Filozofii UKSW

 • 2013-2014 - ekspert Zespołu Ewaluacyjnego przy Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych w MNiSzW

 • 2012-2016 – prodziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie (I kadencja)

 • 2008-2010 – sekretarz Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie

 • 2005-2009 – prorektor ds. studiów w Gdańskim Seminarium Duchownym afiliowanym do WT UKSW w Warszawie

 • 2003-2009 – lokalny koordynator Bałtyckiego Festiwalu Nauki

Praca redakcyjna (editorial work)

Członkostwo w organizacjach naukowych (membership)
 • 2015 - członek z wyboru Komitetu Nauk Filozoficznych PAN na kadencję 2015-2019

 • od 2015 - członek Editorial Board czasopisma Cultural and Religious Studies

 • od 2009 – członek Sopockiego Towarzystwa Naukowego

Nagrody (awards)
 • 2015 - nagroda Rektora UKSW

 • 2011 - nagroda Rektora UKSW

 • 2010 - nagroda Rektora UKSW

Granty i stypendia naukowe (grants and scholarships)

 • 2019 - stypendium na realizację projektu w ramach Santander Universidades
 • 2018 - stypendium Santander Mobility Fund
 • 2016 - stypendium European Cooperation in Science and Technology (COST MEETING: From star and planet formation to early life)
 • 2016 - stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego UKSW Santander Universidades
 • 2013 - stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia na rok 2014
 • 2012 - stypendium w ramach National Scholarship Programme of the Slovak Republic (Národný Štipendijný Program Slovenskej Republiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)

 

PRACA NAUKOWA I DOROBEK NAUKOWO-BADAWCZY (RESEARCH AND SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS)

Kierunki badań (research areas)

 • Filozofia biblijna (biblical philosophy)

 • Filozofia religii (philosophy of religion)

 • Żydowska filozofia przyrody (Jewish philosophy of nature)

 • Historia i filozofia nauki (history and philosophy of science)

 • Filozofia cudu (philosophy of miracle)

 • Zagadnienie początku i ewolucji Wszechświata (origin and evolution of the Universe)

 • Problemy genezy życia w ujęciu przyrodniczym i filozoficznym (scientific and philosophical origin of life problems)

 • Zagadnienie relacji między naukami przyrodniczymi a teologią (natural science vs. theology debates)

 • Zagadnienie śmierci człowieka (human death)

Publikacje (publications)

Książki (books) (9)

 • Kazimierz Kloskowski (The Polish Christian Philosophy in 20th Century, vol. 3), Ignatianum University Press, Kraków 2019, ss. 206 (z: G. Bugajak, A. Latawiec, A. Lemańska)

 • Kazimierz Kloskowski (Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku, tom 3), Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019, ss. 196 (z: G. Bugajak, A. Latawiec, A. Lemańska)

 • Tajemnice Natury. Zarys filozofii przyrody, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019, ss. 336 (z: G. Bugajak, J. Kukowski, A. Latawiec, A. Lemańska, D. Ługowska)

 • God and Nature. Selected Issues in the Philosophy and Theology of Nature, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014, ss. 154 (z: G. Bugajak, D. Kucharski, A. Latawiec, A. Lemańska, D. Ługowska, J. Tomczyk).

 • Ontology of Miracle. Supernaturality, God's Action and System Approach Towards the Ontology of Miracle, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, ss. 222.

 • http://libra.ibuk.pl/book/66891
 • Epistemology of Miracle. Scientific Inexplicability, Religious Sense and System Approach Towards the Epistemology of Miracle, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, ss. 202.

 • The Philosophy of Human Death. An Evolutionary Approach, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009, ss. 130. 

Amazon [Kindle Edition] 2015

 • Tajemnice natury. Zarys filozofii przyrody, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009, ss. 415 (z G. Bugajak, J. Kukowski, A. Latawiec, A. Lemańska, D. Ługowska). 

 

Artykuły (articles) (72)

 • Some remarks on the significance of paradox for science in the context of photometric paradox case, Studia Philosophiae Christianae 54(2018)4, s. 89-116.

 • Jak uratować cud?, w: Filozofia religii. Kontrowersje, red. B. Dziobkowski, J. Hołówka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, s. 267-288.

 • Między spotkaniem a konfliktem. Filozofia przyrody i przyrodoznawstwo w ujęciu przedstawicieli myśli żydowskiej z XVI i XVII wieku, Medycyna Nowożytna. Studia nad kulturą medyczną 24(2018)3, s. 13-32.

 • Philosophical and scientific meanders of the idea of spontaneous generation, w: Philosophy of the living nature, vol. 2, red. W. Ługowski, IFiS PAN, Warszawa 2017, s. 68-97.

 • Dlaczego w nocy niebo nie jest jasne? O roli paradoksu w poznaniu naukowym, w: Niebo – tradycje, przekazy, inspiracje, red. S. Konarska-Zimnicka, P. Tambor, B. Wojciechowska, Wydawnictwo "Jedność", Kielce 2017, s. 157-175.

 • The Genesis «fruit». Attempting the interpretive disclosure, Filosofia e Teologia 31(2017)1, s. 113-131.

 • A Philosophical Critique of the Concept of Miracle as a “Supernatural Event”, Croatian Journal of Philosophy 17(2017)49, s. 57-72.

 • The Loneliness of "Adam". An Attempt at Symbolic Interpretation, Laval théologique et philosophique 72(2016)2, s. 285-297.

 • Od idei samorództwa do teorii abiogenezy kosmicznej. Zarys systematyzacji teorii dotyczących pochodzenia życia, Studia Philosophiae Christianae 52(2016)3, s. 131-153.

 • In the search for symbolic meaning of the Genesis "fruit", Humanistica e teologia 37(2016)2, s. 185-206.

 • Where/when/how did life begin? A philosophical key for systematizing theories on the origin of life, International Journal of Astrobiology 15(2016)4, s. 291-299.

 • Samotność "Adama" - próba interpretacji symbolicznej, w: Samotność człowieka w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności, red. T. Dyk, B. Mroczek, Wydawnictwo ZAPOL, Szczecin - Barlinek 2015, s. 87-101.

 • (Wszech)moc Boga w kontekście relacyjno-komunikacyjnej ontologii cudu, Filo-Sofija 30(2015)3, s. 155-174.

 • Genezyjski „owoc” (Rdz 3,6). Próba interpretacyjnego odsłonięcia, w: Historia. Interpretacja. Reprezentacja, t. 3, red. L. Mokrzecki, M. Brodnicki, J. Taraszkiewicz, Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk 2015, s. 245-262.

 • Science and/or Miracle? The System Approach to Miracle Events, Open Theology 1(2015)1, s. 389-406.

 • "Jestem tym, który się zmienia". Obraz Boga w "teizmie otwartym", Collectanea Theologica 85(2015)1, s. 95-105.

 • Jak współczesnemu człowiekowi mówić o cudach? Propozycja filozofii cudu, w: Język doświadczenia religijnego, t. 6, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Wydawnictwo PWSZ im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2014, s. 269-285.

 • Tajemnica i analogia we współczesnym mówieniu o Bogu, Seminare 35(2014)1, s. 59-69.

 • Czy cud można wyjaśnić naukowo?, w: Relacja nauka - wiara. Nowe ujęcie dawnego problemu, red. J. Golbiak, M. Hereć, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 197-230.

 • Dziwne przypadki kota Schrodingera, czyli o pewnym eksperymencie myślowym w fizyce, w: Kot w kulturach świata (Gorzowskie studia bestiograficzne, t. 2), red. E. Skorupska-Raczyńska, J. Rutkowska, W. Kuska, Wydawnictwo PWSZ, Gorzów Wielkopolski 2013, s. 171-182.

 • Prawa nauki a możliwość zachodzenia zjawisk cudownych w kontekście zagadnienia naukowej niewyjaśnialności cudu, w: Filozofia przyrody. Dydaktyka filozofii, t. 3, red. S. Janeczek, A. Starościc, D. Dąbek, J. Herda, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 413-439.

 • Miejsce koncepcji ograniczonej wiedzy Boga w strukturze "teizmu otwartego", Filo-Sofija 19(2012)4, s. 131-142.

 • Wonderment and delight. An outline of the phenomenology of the miracle as an extraordinary event, Studia Philosophiae Christianae 49(2012)2, s. 123-141.

 • The Concept of Miracle as an 'Extraordinary Event', Roczniki Filozoficzne 60(2012)2, s. 89-108.

 • Filozoficzna analiza pojęcia cudu jako „zdarzenia niezwykłego”, Filo-Sofija 15(2011)4, s. 939-962.

 • Some Remarks on the Human Search for Sense in the Context of Human Actions, w: Knowledge and Values. Selected Issues in the Philosophy of Science, red. A. Świeżyński, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, s. 171-190.

 • Values, Axiological Experience and Scientific Research, w: Knowledge and Values. Selected Issues in the Philosophy of Science, red. A. Świeżyński, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, s. 135-156.

 • Doświadczenie wartości w poznaniu naukowym, w: Oblicza doświadczenia aksjologicznego, red. P Duchliński, G. Hołub, Wydawnictwo Ignatianum, Kraków 2011, s. 441-464.

 • The Philosophy of Nature, Chance, and Miracle, American Journal of Theology and Philosophy 32(2011)3, s. 221-241.

 • Społeczno-egzystencjalny kontekst inkulturacji cudu, Collectanea Theologica 81(2011)1, s. 79-99.

 • W poszukiwaniu żydowskiej filozofii przyrody, w: Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody, t. 20, red. A. Lemańska, M. Lubański, A. Świeżyński, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, s. 41-138.

 • Kilka uwag na temat idei i doświadczenia dialogu w instytucjach kościelnych, w: Dialog. Idea i doświadczenie, red. S. Kruszyńska, K. Bembennek, I. Krupiecka, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2011, s. 206-217.

 • Is chance an „element” of miracle? In search for common aspect of miraculous and chance events, Studia Philosophiae Christianae 46(2010)2, s. 61-86.

 • Cud jako proste działanie ze strony Boga. Filozoficzna propozycja Davida Cornera, Studia Philosophiae Christianae 46(2010)1, s. 93-124.

 • Między ideą a doświadczeniem dialogu w instytucjach kościelnych, Ateneum Kapłańskie 155(2010)3(610), s. 542-552.

 • Wszechświat, natura ludzka i nauka w perspektywie paradygmatu ewolucyjnego, w: Oblicza natury ludzkiej, red. P. Duchliński, G. Hołub, WSF-P "Ignatianum" - Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, s. 293-315.

 • O śmierci i ponownych narodzinach filozofii żydowskiej, Studia Judaica 13(2010)1(25), s. 113-122.

 • Aspekt empiryczny zdarzeń cudownych jako przedmiot filozofii przyrody, w: Filozofia przyrody współcześnie, red. M. Kuszak-Bytniewska, A. Łukasik, Wydawnictwo „Universitas”, Kraków 2010, s. 265-287.

 • Zagadnienie śmierci człowieka w kontekście megaparadygmatu ewolucjonistycznego, Otwarte Referarium Filozoficzne 3(2010), s. 31-44.

 • Personalistyczne uwarunkowania semejotycznej koncepcji cudu, w: Personalizmus a súčasnost, red. P. Dancák, D. Hruška, M. Rembierz, R. Šoltés, Prešovská Univerzita v Prešove, Prešov 2010, s. 246-256.

 • Kategoria początku w ujęciu teologicznej nauki o stworzeniu i we współczesnej kosmologii. Próba porównania, w: Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata, t. 8, red. A. Lemańska, A. Świeżyński, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010, s. 79-113.

 • O możliwości racjonalnego rozpoznania zdarzeń cudownych, w: Swoistość człowieka? Rozumność, red. G. Bugajak, J. Tomczyk, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009, s. 151-166.

 • Majmonidesowe rozumienie zdarzeń cudownych a współczesna filozofia cudu, Studia Judaica 12(2009)1-2(23-24), s. 101-120.

 • Zagadnienie śmierci człowieka w kontekście megaparadygmatu ewolucjonistycznego, Otwarte Referarium Filozoficzne 2(2009), s. 3-14.

 • The Beginning of the Universe in the Concept of Creation and in Contemporary Cosmology. The Philosopher’s of Nature Considerations, w: Philosophy of Nature Today, red. A. Świeżyński, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009, s. 161-194.

 • Hermeneutyczna próba rekonstrukcji ontologii upadłego anioła na podstawie biblijnej historii upadku człowieka (Rdz 3,1-5.14-15), w: Angelologia a jej sucasne interpretacie, red. A. Adam, Univerzita Komenskeho v Bratislave, Badin 2009, s. 101-114.

 • Nowożytne przemiany idei samorództwa, Roczniki Filozoficzne 57(2009)1, s. 195-229.

 • Początek jako kategoria filozoficzna, Studia Philosophiae Christianae 44(2008)1, s. 31-50.

 • O analogiczności ludzkich wypowiedzi na temat Boga. Szkic z filozofii teologii, w: Swoistość człowieka? - Język, red. G. Bugajak, J. Tomczyk, Warszawa 2008, s. 219-238.

 • Początek wszechświata - kreacja czy ewolucja?, Forum Teologiczne 9(2008), s. 17-27.

 • The Evolutionary Concept of Human Death, Forum Philosophicum. International Journal for Philosophy 13(2008)1, s. 119-126.

 • Odkrywca czy twórca? Uwagi na temat ludzkiego poszukiwania sensu, w: W poszukiwaniu swoistości człowieka, red. G. Bugajak, J. Tomczyk, Warszawa 2008, s. 173-184.

 • Pojęcie przyczyny w zastosowaniu do zagadnienia wolnej woli, w: Sozologia systemowa, t. 2: Antroposfera. Ekologia wiary: człowiek i jego środowisko, red. W. Dyk, Szczecin 2007, s. 193-202.

 • "Czy baranek zjadł różę?" Próba biblijno-symbolicznej interpretacji "Małego Księcia" Antoine de Saint-Exupery, Studia Gdańskie 21(2007), s. 79-99.

 • Przestrzenne modele samotności, Studia Philosophiae Christianae 43(2007)1, s. 195-207.

 • Zagadnienie ewolucyjnej genezy duszy ludzkiej, w; Współczesne kontrowersje wokół początków człowieka, red. G. Bugajak, J. Tomczyk, Katowice 2007, s. 311-323.

 • Zagadnienie śmierci człowieka a megaparadygmat ewolucjonistyczny, w: Filozofia i śmierć, red. M. Wójtowicz, W. Kania, Katowice 2007, s. 205-225.

 • O modelach strategii życia jako drogach do nieśmiertelności, Studia Gdańskie 18-19 (2005-2006), s. 141-146.

 • Cierpienie i śmierć jako elementy struktury świata, w: Problemy współczesnej tanatologii, t. 10, red. J. Kolbuszewski, Wrocław 2006, s. 29-34.

 • Tadeusza Wojciechowskiego ewolucyjna koncepcja śmierci człowieka, w: Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody, t. 18, red. A. Lemańska, M. Lubański, Warszawa 2006, s. 313-408.

 • Tadeusza Wojciechowskiego ewolucyjna koncepcja struktury bytu zmiennego, w: Myśl filozoficzna Księdza Profesora Kazimierza Kłósaka, red. A. Latawiec, G. Bugajak, Warszawa 2004, s. 195-214.

 • Zagadnienie „stanu pośredniego” w ujęciu filozoficznym, Studia Gdańskie 17(2004), s. 217-239.

 • Eschatologia antropologiczna a eschatologia kosmologiczna. Próba porównania, w: Problemy współczesnej tanatologii, t. 7, red. J. Kolbuszewski, Wrocław 2003, s. 120-128.

 • Ewolucyjna koncepcja śmierci człowieka, w: Problemy współczesnej tanatologii, t. 6, red. J. Kolbuszewski, Wrocław 2002, s. 23-29.

 • Tadeusza Wojciechowskiego koncepcja śmierci człowieka, Studia Philosophiae Christianae 38(2002)2, s. 138-158.

 • „Śmierć z wyboru” – filozoficzny aspekt samobójstwa, Studia Philosophiae Christianae 38(2002)1, s. 82-98.

 • Zracjonalizowany model umierania, w: Problemy współczesnej tanatologii, t. 5, red. J. Kolbuszewski, Wrocław 2001, s. 107-112.

 • Śmierć na uzgodnienie, Studia Philosophiae Christianae 37(2001)2, s. 138-159.

 • Wybrane elementy modelu śmierci „zdziczałej”, Studia Philosophiae Christianae 37(2001)1, s. 157-174.

 • Śmierć innych. Eutanazja w kontekście przemian mentalności współczesnych społeczeństw, Collectanea Theologica 70(2000)4, s. 67-97.

 • Śmierć, której pragniemy. Zasadnicze motywy działania samobójcy, Collectanea Theologica 70(2000)3, s. 109-137.

 • Śmierć, której rzucamy wyzwanie. Wybrane problemy leczenia i opieki nad pacjentami terminalnie chorymi i umierającymi, Collectanea Theologica 69(1999)4, s. 71-95.

Hasła słownikowe i encyklopedyczne (encyclopaedic articles) (15)

 • Życie - Śmierć, w: Encyklopedia Filozofii Przyrody, red. Z. Roskal, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 390-394.

 • Życie - Istota życia, w: tamże, s. 378-389.

 • Urbanek Adam, w: Encyklopedia Filozofii Polskiej, t. 2, Lublin 2011, s. 766-768.

 • Urbanek Adam, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 9, Lublin 2008, s. 610-611. 

 • Celowość, w: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, red. M. Ciszek, Warszawa 2008, s. 45.

 • Determinizm, w: tamże, s. 57-58.

 • Entropia, w: tamże, s. 82-83.

 • Mechanicyzm, w: tamże, s. 168-169.

 • Model, w: tamże, s. 172.

 • Przyczyna, w: tamże, s. 220.

 • Redukcjonizm, w: tamże, s. 227-228.

 • Życie, w: tamże, s. 296.

 • Milne Arthur, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 7, Lublin 2006, s. 231-232.

 • Mach Ernst, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6, Lublin 2005, s. 653-654.

 • Loeb Jacques, w: tamże, s. 465-466.

Publikacje redagowane (edited books) (12)

 • Studia Philosophiae Christianae, tom 47, numer 4 (2011), Wydawnictwo UKSW, Warszawa, ss. 152. (z K. Świętorzecką).

 • Knowledge and Values. Selected Issues in the Philosophy of Science, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, ss. 190. 

 • Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody, t. 20, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, ss. 544. (z A. Lemańską, M. Lubańskim).

 • Przyrodoznawstwo - Filozofia - Teologia. Obszary i perspektywy dialogu, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010, ss. 254. (z J. Mellerem).

 • Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata, t. 8, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010, ss. 252. (z A. Lemańską).

 • Philosophy of Nature Today, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009, ss. 196.

 • Studia Gdańskie , tom 24 (2009)  

 • Studia Gdańskie, tom 23 (2008) (z J. Mellerem)

 • Studia Gdańskie, tom 22 (2008)

 • Studia Gdańskie, tom 21 (2007) 

 • Studia Gdańskie, tom 20 (2007) (z J. Witkowskim)

 • Studia Gdańskie, tom 18-19 (2005-2006)

Recenzje (reviews) (14)

 • Michael Horace Barnes, Understanding Religion and Science. Introducing the Debate, Continuum, London – New York 2010, ss. 314 + vi, Studia Philosophiae Christianae 46(2010)2, s. 156-159.

 • Slavka Demuthova, Ked’ umiera diet’a. Prakticka tanatologia 1, Schola Philosophica, Puste Ul’any 2010, ss. 302, Studia Philosophiae Christianae 46(2010)2, s. 259-262.

 • M. Grabowski, Podziw i zdumienie w matematyce I fizyce, Prószyński i S-ka, Warszawa 2009, ss. 296, Studia Philosophiae Christianae 46(2010)1, s. 224-229.

 • “Ultimate Explanations of the Universe”. By Michael Heller. Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag, 2009. 216 pages. $69.95, Zygon. Journal of Religion and Science 45(2010)2, s. 524-525.

 • F. J. Ayala, Dar Karola Darwina dla nauki I religii, tłum. z ang. P. Dawidowicz, Warszawa 2009, Studia Philosophiae Christanae 45(2009)2, s. 303-308.

 • M. Heller, Podglądanie Wszechświata [Peeping of the Universe], Znak, Kraków 2008, 212 pp., Forum Philosophicum. International Journal for Philosophy 14(2009)2, s. 391-395. 

 • S. Quinzio, Przegrana Boga, tłum. z wł. M. Bielawski, Wydawnictwo Homini - Wydawnictwo Karaabus, Kraków-Dębica 2008, ss.124, Studia Gdańskie 24(2009), s. 336-341.

 • M. Heller, Ostateczne wyjaśnienia wszechświata, Universitas, Kraków 2008, ss. 246, Studia Philosophiae Christianae 44(2008)1, s. 216-221.

 • L. Strobel, Dochodzenie w sprawie Stwórcy. Dziennikarz bada dowody naukowe przemawiające za istnieniem Boga, tłum. z ang. J. Kajfasz, Wydawnictwo "Credo", Katowice 2007, ss. 394, Studia Gdańskie 23(2008), s. 486-491.

 • J. Grzybowski, Małżeńskie temperamenty, "M", Kraków 2007, ss. 136, Studia Gdańskie 22(2008), s. 232-234.

 • Duchowość kobiety, red. J. Augustyn, WAM, Kraków 2007, ss. 232, Studia Gdańskie 22(2008), s. 229-232.

 • M. Heller, Filozofia przyrody. Zarys historyczny, Znak, Kraków 2004, ss. 253, Studia Philosophiae Christianae 41(2005)1, s. 212-215.

 • W. H. Shannon, Milcząca lampa. Opowieść o Thomasie Mertonie, tłum. z ang. A. Wojtasik, P. Ducher, „Homini” – „Gaudium”, Bydgoszcz-Lublin 2002, ss. 445, Studia Gdańskie 15-16(2002-2003), s. 208-210.

 • K. Szewczyk, Dobro, zło i medycyna. Filozoficzne podstawy bioetyki kulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001, ss. 358, Studia Philosophiae Christianae 38(2002)1, s. 145-149.

Inne (other) (26)

 • Sprawozdanie z konferencji naukowej „Wokół poszukiwania życia w kosmosie”. Instytut Filozofii UKSW, Warszawa, 16 grudnia 2015 r., Studia Philosophiae Christianae 52(2016)1, s. 160-172.

 • Poezja, Migotania. Gazeta literacka 52(2016)3, s. 41.

 • Erzac teologiczno-moralny z Hiobem i ze Wspólnym Przesłaniem w tle, Lamus. Pismo kulturalno-artystyczne 30(2014)2, s. 30-35.

 • O dwóch sposobach upokorzenia rozumu, Lamus. Pismo kulturalno-artystyczne 29(2014)1, s. 4-8.

 • Jakie znaczenie dla chrześcijaństwa ma Całun Turyński? Co na to inne religie?, Enigma 3(2013), s. 3.

 • Sprawozdanie z konferencji „Przyrodoznawstwo – Filozofia – Teologia. Obszary i perspektywy dialogu”, UKSW, Warszawa, 13-14.10.2009, Studia Philosophiae Christianae 46(2010)1, s. 242-258.

 • Czy wierzysz w cuda?, Posłaniec. Miesięcznik katolicki (2010)4, s. 52-53.

 • Czy Bóg działa?, Posłaniec. Miesięcznik katolicki (2010)3, s. 46-47. 

 • Cuda a prawa przyrody - konflikt czy zgodne współistnienie?, Cywilizacja. O nauce, moralności, sztuce i religii 31(2009), s. 86-92.

 • Sprawozdanie z konferencji "Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata 12: Współczesne kontrowersje wokół początków życia", UKSW, 13.05.2009, Studia Philosophiae Christianae 45(2009)1, s. 282-291. 

 • Sprawozdanie z konferencji "Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata 11: Współczesne kontrowersje wokół poczatków wszechświata",  UKSW, 14.12.2007, Studia Philosophiae Christianae 44(2008)1, s. 243-247.

 • Niektóre słabosci polskiej formacji seminaryjnej - Uwagi na marginesie dyskusji "Jak formować przyszłych formatorów?", Studia Gdańskie 23(2008), s. 373-382 (z J. Sochą).

 • Wytrwałości i wiary, Gość Niedzielny (dodatek gdański) 15.06.2008, s. VI-VII.

 • Ku nieśmiertelności, Pokaz. Pismo Krytyki Artystycznej 39(2007), s. 11-14.

 • Moje seminarium wciąż trwa, w: Gdańskie Seminarium Duchowne 1957-2007. Księga Jubileuszowa, red. M. Kwiecień, Gdańsk 2007, s. 187-190.

 • Sprawozdanie ze spotkania jubileuszowego zorganizowanego z okazji 80. rocznicy urodzin Ks. prof. dr hab. Mieczysława Lubańskiego, UKSW, 22.02.2005, Studia Philosphiae Christianae 41(2005)2, s. 233-237.

 • Szawłowo-Pawłowe zgorszenie, Novellae Olivarum 46(2005)92, s. 38-40.

 • Rób wszystko, oczekuj wiele, nie rozczarowuj się niczym, Novellae Olivarum 45(2003-2004)89, s. 4-6.

 • Sprawozdanie z konferencji „Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu  świata", UKSW, 21.11.2001, Studia Philosophiae Christianae 38(2002)1, s. 153-158.

 • Wspomnienie o Ks. prof. Kazimierzu Kloskowskim, w: Ocalić od zapomnienia. Profesorowie ATK w Warszawie we wspomnieniach wychowanków, red. J. M. Dołęga, J. Mandziuk, Warszawa 2002, s. 79-80.

 • Sprawozdanie z konferencji „W poszukiwaniu istoty życia”, UKSW, 11.12.2000, Studia Philosophiae Christianae 37(2001)1, s. 238-242.

 • Sprawozdanie z konferencji „Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu  świata", UKSW, 13.11.2000, Studia Philosophiae Christianae 37(2001)1, s. 232-238.

 • Sprawozdanie z sympozjum „Stwarzanie i ewolucja – pogodzone bliźniaki?”, UKSW, 23.10.2000, Studia Philosophiae Christianae 37(2001)1, s. 227-232.

 • Wiersze, Więź (1999)12, s. 104.

 • Eremita, który nigdy nie przestał być poetą (rzecz o Tomaszu Mertonie), Novellae Olivarum 35(1996)2, s. 6-8.

 • My, młodzi gdańszczanie, Pomerania (1991)6, s. 16.

Konferencje zorganizowane (organization of conferences) (12)

 • Wokół poszukiwania życia w kosmosie, Sekcja Filozofii Przyrody WFCh UKSW, Warszawa 16.12.2015 (z G. Bugajakiem, A. Lemańską, M.-M. Weker).

 • Nauka a utopia. Granice poznania naukowego – Science versus Utopia. Limits of  Scientific  Cognition, Instytut Filozofii UKSW, Warszawa 23-24.11.2011 (z K. Świętorzecką).

 • Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata 14: Współczesne kontrowersje wokół duszy (w 100. rocznicę urodzin ks. prof. Kazimierza Kłósaka), SFP UKSW, Warszawa 11.05.2011. 

 • Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata (13): Kontrowersje wokół człowieka. Mózg – psychika: dylematy współczesnej filozofii medycyny, SFP UKSW, Warszawa 12.05.2010 (z A. Latawiec, G. Bugajakiem).

 • Przyrodoznawstwo - Filozofia - Teologia. Obszary i perspektywy dialogu, SFP UKSW, Warszawa 13-14.10.2009 (z J. Mellerem).

 • Nowe "prawo" św. Pawła, GSD, 30.05.2009 (z G. Szamockim, w ramach VII Bałtyckiego Festiwalu Nauki).

 • Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata (12): Współczesne kontrowersje wokół początków życia, SFP UKSW, Warszawa, 13.05.2009. 

 • Formacja chrześcijańska we współczesnym Kościele, GSD, 31.05.2008 (z J. Mellerem, w ramach VI Bałtyckiego Festiwalu Nauki).

 • Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata (11): Współczesne kontrowersje wokół początków wszechświata, SFP UKSW, Warszawa 14.12.2007 (z G. Bugajakiem).

 • Przypadek niejedno ma imię, GSD, 26.05.2007 (w ramach V Bałtyckiego Festiwalu Nauki).

 • O cudach współcześnie, GSD, 28.05.2005 (w ramach III Bałtyckiego Festiwalu Nauki).

 • Rozmowy o Boskim i ludzkim cierpieniu, GSD, 22.05.2004 (w ramach II Bałtyckiego Festiwalu Nauki).

Kongresy, sympozja, konferencje – wygłoszone referaty (conferences - lectures and posters) (54)

 • Ogólnopolska konferencja naukowa "O tożsamości człowieka" (Instytut Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 31.05.-01.06.2019) - referat: O samorozpoznaniu tożsamości człowieka. Propozycja symbolicznej interpretacji Rdz 2,18-24.

 • Ogólnopolska konferencja naukowa "Moralność (z) ducha" (Wydział Teologiczny, Uniwersytet Śląski, Katowice, 16.05.2019) - referat: Moralność jako erzac duchowości.

 • X Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Religia a rozum" (Instytut Kulturoznawstwa, UAM, Poznań, 10.05.2019) - referat: Historia divina i historia naturalis w myśli Judy Loewa.

 • Międzynarodowa konferencja naukowa "Darkness" (Island Dynamics, Svalbard, Longyearbyen, 15-16.01.2019) - referat: "Darkness" as "impossibility" in Genesis 1:1-2.

 • Ogólnopolska konferencja naukowa "100-lecie niepodległości - wiek filozofii chrześcijańskiej w Polsce" (Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, 23-24.10.2018) - referat: Cud i przypadek - "pogodzone bliźniaki"?

 • International Conference "Space and Time: An Interdisciplinary Approach" (Vilnius University, Faculty of Philosophy, Vilnius, Lithuania, 27-29.09.2018) - referat: The concepts of space in philosophy and science: mutual influence.

 • International Conference of Philosophy of Nature: "The Insides of Nature. Causalities, Causal Processes, and Conceptions of Nature Borders" (Faculdade de Filosofia e Ciencias Sociais, Universidade Catolica Portuguesa, Braga, Portugalia, 10-12.09.2018) - referat: God and nature. Dynamic-correlational concept of miracle event.

 • Conference "The Nature of God: Personal and a-personal concepts of the divine" (Institut für Christliche Philosophie, Universität Innsbruck - John Templeton Foundation, Innsbruck, Austria, 6-8.08.2018) - referat: Personal versus a-personal concept of God’s action in the miraculous event.

 • Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Kultura żydowska – dawniej i dziś" (Instytut Kultury Europejskiej, UAM w Poznaniu, Gniezno, 7-8.06.2018) - referat: Między tradycją a postępem. Żydowskie zmagania o zachowanie tożsamości religijno-kulturowej w kontekście rodzącego się nowożytnego przyrodoznawstwa.

 • Sympozjum "Filozofia dla teologów" (XVIII) (Instytut Teologiczny, Lwów, Ukraina, 28.04.2018) – referat: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię…” – filozoficzne spojrzenie na biblijny obraz stworzenia świata.

 • Ogólnopolska konferencja naukowa "Wczesnonowożytna medycyna, historia naturalna i filozofia przyrody (XVI-XVIII w.): Miejsca spotkania, miejsca konfliktu" (Katedra i Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych, Uniwersytet Medyczny w  Poznaniu, Poznań, 07-08.12.2017) – referat: Filozofia przyrody i medycyna w ujęciu przedstawicieli myśli żydowskiej z XVI i XVII wieku.

 • International Conference "Early Earth and ExoEarths: origin and evolution of life" (COST Action "Origins and evolution of Life in the Universe" and the Nordic Network of Astrobiology, Warsaw, Poland, 3-7.04.2017) - poster: In search  for the deepest philosophical background of contemporary origin of life theories

 • Międzynarodowa konferencja naukowa "Epistemology of religious experience - Epistemologia doświadczenia religijnego" (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 26-28.09.2016) - referat: Epistemologia cudu - propozycja ujęcia systemowego

 • International Conference "From star and planet formation to early life" (COST Action "Origins and evolution of Life in the Universe" and the Nordic Network of Astrobiology, Vilnius, Lithuania, 24-28.04.2016) - poster: From the idea of spontaneous generation to the theory of cosmic abiogenesis. Survey of views on the origin of life in the context of the idea of cosmic origin of life

 • Interdyscyplinarna konferencja naukowa "Wokół poszukiwania życia w kosmosie" (Sekcja Filozofii Przyrody WFCh UKSW, Warszawa, 16.12.2015) - referat: Od idei samorództwa do teorii abiogenezy kosmicznej. Analiza poglądów na temat powstania życia w kontekście idei kosmicznego pochodzenia życia

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Samotność człowieka w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności" (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Barlinek, 9-10.11.2015) - referat: Samotność "Adama" - próba interpretacji symbolicznej

 • X Polski Zjazd Filozoficzny (Poznań,15-19.09.2015) - referat: Cud jako przedmiot filozofii przyrody

 • II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Historia - Interpretacja - Reprezentacja" (Instytut Humanistyczny Uniwersytetu Kijowskiego im. B. Hrynczenki - Koło Naukowe Historii Kultury i Edukacji Uniwersytetu Gdańskiego - Wydawnictwo "Athenae Gedanenses", Sopot 16.09.2015) - referat: Genezyjski "owoc" (Rdz 3,6). Próba interpretacyjnego odsłonięcia

 • International Congress "Science or/and religion. A debate of the 21st century" (Sigmunt Freud University - International Society for Science and Religion, Vienna 27-29.08.2015) - referat: Science or/and miracle? The system approach to the miracle events

 • Konferencja "Niebo w humanistyce, przyrodoznawstwie, teologii" (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 18-20.05.2015) - referat: Dlaczego niebo w nocy nie jest jasne? O roli paradoksów w poznaniu naukowym

 • Międzynarodowa konferencja: "The Origin of Life. Second Conference on History and Philosophy of Astrobiology" (NORDIC-COST, Höör, Sweden 7-10.05.2015) - referat: Where/When/How did life begin? A philosophical key for systematizing theories on the origin of life.

 • Sympozjum "Filozofia dla teologów" (XV) (Instytut Teologiczny im. J. Bilczewskiego, Lwów, Ukraina 17.04.2015) - referat: Na czym polega cudowność zdarzenia cudownego?

 • Międzynarodowa konferencja: "What is Life? Evolutionary Perspectives: philosophical considerations and theological questions" (Center for Space and Habitability (CSH) and the Theological Faculty of Bern University, Bern, Switzerland 20-22.01.2015) - referat: How did life begin? A proposal of systematizing theories on the origin of life.

 • Ogólnopolska konferencja "O mocy Boga" (Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 14-15.11.2014) - referat: (Wszech)moc Boga w świetle systemowej ontologii cudu.

 • Warszawski Dzień Filozofii - Międzynarodowy Dzień Filozofii UNESCO (WFCh, Warszawa 21.11.2013) - referat: Między naukami przyrodniczymi a teologią. W poszukiwaniu współczesnej filozofii przyrody.

 • Konferencja naukowa "Słowo wobec doświadczenia T(t)ajemnicy" (Wydział Teologiczny UŚ, Katowice 17-18.10.2013) - referat: "Jestem tym, który się zmienia". Obraz Boga w "teizmie otwartym".

 • V Wykłady otwarte z teologii naturalnej im. J.M. Bocheńskiego, (Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii, Kraków 11-13.04.2013) – referat: Kilka uwag o analogiczności ludzkich wypowiedzi na temat Boga.

 • LV Tydzień Filozoficzny „Nauka i wiara – nowe ujęcie dawnego problemu” (KUL JPII, Lublin 11-14.03.2013) – referat: Czy cud można wyjaśnić naukowo?

 • Ogólnopolska konferencja „Kot w kulturach świata”, (PWSZ w Gorzowie Wlk., Gorzów Wlk. 10-11.03.2013) – referat: Dziwne przypadki kota Schrödingera, czyli o pewnym eksperymencie myślowym w fizyce.

 • Ogólnopolska konferencja "Język doświadczenia religijnego (VI)", (WT USz i PWSZ w Gorzowie Wlk., Grzybowo 10-12.09.2012) - referat: Jak współczesnemu człowiekowi mówić o cudach? Propozycja filozofii cudu.

 • Ogólnopolska konferencja "O wiedzy Boga", (Zakład Metafizyki i Filozofii Religii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 18-19.11.2011) – referat: Co Bóg wie i kiedy to wie? Propozycja odpowiedzi ze strony teizmu otwartego i próba jej krytycznej analizy. 

 • V Warsztaty Sekcji Filozofii Przyrody Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (Kazimierz Dolny 17-18.06.2011) – referat: Filozofia cudu.

 • Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja "Diabeł, szatan, czart. Zło wcielone w zwierciadle humanistyki", (Stowarzyszenie „Nowa Humanistyka”, UAM, Poznań 22-24.11.2010) - referat: Ontologia diabła – próba rekonstrukcji.

 • Międzynarodowa konferencja "The Right to Believe: Perspectives in Religious Epistemology", (Instytut Filozofii UKW i University of Nancy/CNRS, Bydgoszcz 7-9.09.2010) - referat: Cud jako zdarzenie niezwykłe. Filozoficzna analiza pojęcia cudu (A miracle as an extraordinary event. Philosophical interpretation of the concept of miracle).

 • Międzynarodowa konferencja "Dialog jako idea - dialog jako doświadczenie", (Zakład Historii Filozofii Nowożytnej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 16-17.10.2009) - referat: Między wspólnotą a urzędem. Kilka uwag na temat dialogu w instytucjach kościelnych.

 • Konferencja "Swoistość człowieka - Rozumność" (Instytut Filozofii i Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW, Jachranka 25-26.06.2009) - referat: O możliwości racjonalnego poznania zdarzeń cudownych.

 • III Warsztaty Sekcji Filozofii Przyrody Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (Kazimierz Dolny 19-21.06.2009) - referat: Zagadnienie cudu w kontekście prawidłowości świata przyrody. 

 • Międzynarodowa konferencja "Przemiany w nauce, filozofii, kulturze i moralności. Historia - Współczesność - Perspektywy" (ATH w Bielsku-Białej; Univ. Komenskeho w Bratysławie; Presovska Univerzita; Univ. P. J. Safarika w Koszycach; Univ. Konstantina Filozofa w Nitrze; "Ignatianum" w Krakowie, Międzybrodzie Żywieckie 5-6.05.2009) - referat: Społeczny kontekst inkulturacji zdarzenia cudownego. 

 • Międzynarodowa konferencja "Personalizmus a súčasnost" (Prešovska Univerzita v Prešove – Katedra filozofie a religionistiky i Greckokatolicka teologicka fakulta, Prešov 23-24.04.2009) – referat: Personalistyczne uwarunkowania semejotycznej koncepcji cudu.

 • Międzynarodowa konferencja "Angelologia a jej sucasne interpretacie" (RBF Univerzita Komenskeho v Bratislavie, Badin 11.03.2009) - referat: Hermeneutyczna próba rekonstrukcji ontologii upadłego anioła na podstawie biblijnej historii upadku człowieka (Rdz 3,1-5.14-15).

 • Ogólnopolska konferencja "Filozofia przyrody współcześnie" (IF UMCS, Lublin 17-18.04.2008) – referat: Aspekt empiryczny zdarzeń cudownych jako przedmiot filozofii przyrody.

 • Konferencja "Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata 11: Współczesne kontrowersje wokół początków Wszechświata" (SFP, UKSW, Warszawa 14.12.2007) – referat: Kategoria początku w ujęciu teologicznej nauki o stworzeniu i we współczesnej kosmologii – próba porównania.

 • Konferencja "W poszukiwaniu swoistości człowieka" (IF i IEiB, UKSW, Jachranka k. Warszawy 11-13.06.2007) – referat: Odkrywca czy twórca? Uwagi na temat ludzkiego poszukiwania sensu.

 • Konferencja "Genesis 1-3. Teologia, antropologia, kosmologia" (WT UMK, Toruń 22-24.05.2007) – referat: Początek Wszechświata – kreacja czy ewolucja?

 • Konferencja "Filozofia i śmierć" (WT UŚ, Katowice, 23.03.2007) – referat: Zagadnienie śmierci człoweka a megaparadygmat ewolucjonistyczny.

 • X Krajowa Konferencja "Problemy współczesnej tanatologii – Tanatos 2006" (WTN, Szklarska Poręba, 13-15.11.2006) – referat: Cierpienie i śmierć jako elementy struktury świata.

 • Konferencja „Czy teologia potrzebuje nauk przyrodniczych?” (PAT, Gródek n/Dunajcem, 9-10.06.2006) – referat: Zagadnienie śmierci człowieka w kontekście paradygmatu ewolucjonistycznego.

 • Międzynarodowa konferencja „Człowiek i jego środowisko. Ekologia wiary” (WT USz, Trzęsacz – Bornholm, 17-19.05.2006) – referat: Pojęcie przyczyny w zastosowaniu do zagadnienia wolnej woli.

 • Konferencja: „Współczesne kontrowersje wokół początków człowieka” (IF i IEiB UKSW, Warszawa-Białobrzegi, 23-25.11.2005) – referat: Zagadnienie ewolucyjnej genezy duszy ludzkiej.

 • I Krajowa Konferencja Monoseologiczna „Humanistyka wobec fenomenu samotności” (IF UMK, Toruń, 3-4.06.2005) – referat: Przestrzenne modele samotności.

 • VII Krajowa Konferencja „Problemy współczesnej tanatologii – Tanatos 2003” (WTN, Szklarska Poręba, 5-7.11.2003) – referat: Eschatologia antropologiczna a eschatologia kosmologiczna. Próba porównania.

 • VI Krajowa Konferencja „Problemy współczesnej tanatologii – Tanatos 2002” (WTN, Szklarska Poręba, 8-9.11.2002) – referat: Ewolucyjna koncepcja śmierci człowieka.

 • 38th Congress on the History of Medicine (Istanbul - Turcja, 1-6.09.2002) - referat: Modern Technology, Media and the Care of Dying.

 • V Krajowa Konferencja „Problemy współczesnej tanatologii – Tanatos 2001” (WTN, Karpacz, 4-5.11.2001) – referat: Zracjonalizowany model umierania.

Współpraca zagraniczna (international cooperation and visits) (11)

 • Trnavska Univerzita v Trnave, Filozoficka Fakulta (Słowacja), 11-16.12.2017, w ramach programu: Erasmus+ – Teaching Staff Mobility, (temat zajęć: On signifinance of paradox for science. Photometric paradox case).

 • Institut Nova Revija - zavod za humanistiko, Ljubljana (Słowenia), 09.05.2017, (wystąpienie na zaproszenie: An Uninvited Guest – Humanities in Poland after 1990 - Nepovabljeni gost – Humanistika na Poljskem po letu 1990).

 • Univerza v Ljubljani, Teoloska Fakulteta (Słowenia), 9-10.05.2017, (wykład na zaproszenie: Philosophy of miracle).

 • Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta (Słowenia), 3-8.05.2017, w ramach programu: Erasmus – Teaching Staff Mobility, (tematy zajęć: Science and/or miracle? Philosophy of miracle - the system approach).

 • Trnavska Univerzita v Trnave, Filozoficka Fakulta (Słowacja), 04-10.12.2015, w ramach programu: Erasmus – Teaching Staff Mobility, (temat zajęć: "Open theism" - presentation and critics).

 • Katolícka Univerzita v Ružomberku, Teologická Fakulta v Košiciach (Słowacja), 24-30.04.2013, w ramach programu: Erasmus – Teaching Staff Mobility, (tematy zajęć: How to Speak about Miracles to the Modern Man? Proposition of the Philosophy of Miracle; Religion and Science – Philosophical Aspects of Contemporary Debates).

 • Trnavska Univerzita v Trnave, Filozoficka Fakulta (Słowacja), 15.11.-15.12.2012, stypendium w ramach National Scholarship Programme of the Slovak Republic (Národný Štipendijný Program Slovenskej Republiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR).

 • Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta (Słowenia), 10-16.04.2012, w ramach programu: Erasmus – Teaching Staff Mobility, (tematy zajęć: Values, Axiological Experience and Scientific Research; Religion, Science and „The New Atheism” – Presentation and Critics).

 • Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta (Słowenia), 15-21.05.2011, w ramach programu: Erasmus – Teaching Staff Mobility, (tematy zajęć: The Beginning of the Universe in the Concept of Creation and in Contemporary Cosmology; A Miracle as an „Extraordinary Event”).

 • Trnavska Univerzita v Trnave, Filozoficka Fakulta (Słowacja), 19.04-2.05.2010, w ramach programu: Erasmus – Teaching Staff Mobility, (tematy zajęć: The Concept of Cause with Reference to the Issue of Free Will; Chance, Miracle and Philosophy of Nature).

 • Katolicka Univerzita v Ružomberku, Filozoficka Fakulta (Słowacja), 15.04-4.05.2009, w ramach programu: Erasmus – Teaching Staff Mobility, (temat zajęć: The Evolutionary Concept of Human Death).

Udział w programach telewizyjnych i radiowych - popularyzacja wiedzy (participation in TV and radio programs) (25)

 • Ecce Homo, TVP 3 (Gdańsk): Rozmowa na temat eutanazji, emisja: 4.11.2007

 • Między sklepami: Czy warto modlić się o cud?, Religia TV, emisja: 12.2008

 • Dekalog po "Dekalogu": Pierwsze, TVP 2, emisja: 23.12.2008

 • Kościół o obcych cywilizacjach, WP.TV, emisja: 09.2009

 • Labirynt moralny, Radio Warszawa, emisja: 9.10.2011

 • Labirynt moralny, Radio Warszawa, emisja: 30.10.2011

 • Mistrzowie myśli - Thomas Merton, Radio Warszawa, emisja: 01.2012

 • Salon Naukowy, Radio Warszawa, emisja: 04.09.2012

 • Labirynt moralny, Radio Warszawa, emisja: 15.03.2013

 • Kontrowersje, Radio Tok FM, emisja: 21.05.2013

 • Bezmiar niesprawiedliwości, Radio Polska Live, emisja: 04.07.2 013

 • Labirynt moralny, Radio Warszawa, emisja: 28.02.2014

 • Przedpołudnie Radia Tok FM, Radio Tok FM, emisja: 25.04.2014 

 • Off Czarek (O prawie Boskim), Radio Tok FM, emisja: 06.06.2014 

 • Ocena etyczna misji "Mars One", Polskie Radio 24, emisja: 07.06.2014

 • Off Czarek (O klauzurze sumienia), Radio Tok FM, emisja: 13.06.2014

 • Bilet na Marsa, Polskie Radio 24, emisja:30.08.2014

 • Off Czarek (O dialogu w Kościele), Radio Tok FM, emisja: 27.11.2014

 • Off Czarek (O tajemnicy i analogii w mówieniu o Bogu), Radio Tok FM, emisja: 10.12.2014

 • Off Czarek (Konkurs grobów i święcone? O sensie zmartwychwstania), Radio Tok FM, emisja: 25.03.2015

 • Off Czarek (O Bożym Ciele), Radio Tok FM, emisja: 03.06.2015

 • Off Czarek (O kosmicznym pochodzeniu życia), Radio Tok FM, emisja: 11.02.2016

 • Off Czarek (Zrozumieć cud), Radio Tok FM, emisja: 30.06.2016
 • Off Czarek (Filozofia Religii. Kontrowersje (2)), Radio Tok FM, emisja: 26.11.2018
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach