Certyfikat "Studia z Przyszłością" dla kierunku Filozofia II stopnia

Z wielką radością informujemy, że kierunek studiów Filozofia (II stopnia) otrzymał certyfikat "Studia z Przyszłością" przyznany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Certyfikat został przyznany w ramach I edycji programu akredytacyjnego "Studia z Przyszłością".

Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżnione zostały kierunki realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. O przyznaniu wyróżnień decyduje Komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym oraz przedstawicieli pracodawców.

Wręczenie certyfikatów odbyło się 16 marca w czasie uroczystej Gali w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w Warszawie.