Sympozjum ku czci św. Tomasza z Akwinu w rocznicę jego śmierci - 9.03.2016