Nowa publikacja IF WFCh - "Z metodologii historii filozofii"

Ukazał się nowy tom serii wydawniczej Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, poświęcony metodologii historii filozofii. Autorami rozdziałów są: Michał Zembrzuski, Magdalena Płotka, Andrzej M. Nowik, Adam M. Filipowicz, Izabella Andrzejuk i Artur Andrzejuk. Tom reprezentuje „maksymalistycznie” pojętą historię filozofii, polegającą przede wszystkim na badaniu dziejów problemów filozoficznych. Tą tezą autorzy nawiązują bezpośrednio do Gilsonowskiej koncepcji historii filozofii, jako history of philosophy itself , którą w Polsce upowszechniał Stefan Swieżawski oraz niektórzy z jego uczniów. Jednym z nich był Mieczysław Gogacz, który z kolei był mistrzem dla większości autorów tego tomu. Szersze informacje: http://katedra.uksw.edu.pl/001wydarzenia/2015/opera_14/opera.htm