Zmarł ksiądz profesor Tadeusz Ślipko SJ

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 1 maja 2015 r., w wieku 97 lat, zmarł

ksiądz profesor Tadeusz Ślipko SJ

wybitny i ceniony filozof i etyk, wieloletni wykładowca oraz dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK w latach 1977-1981

Urodził się 18 stycznia 1918 r. w Stratynie, w dawnym powiecie Rohatyn (obecnie na Ukrainie). W 1939 r. wstąpił do zakonu jezuitów. W latach 1941–1944 studiował filozofię na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, przeniesionym wskutek wojny do Nowego Sącza. Studia teologiczne odbywał na jezuickim Wydziale Teologicznym Bobolanum, który z powodu wojny przeniesiono z Lublina najpierw do Nowego Sącza, a następnie do Starej Wsi. Tam w 1947 r. przyjął święcenia kapłańskie. Od 1948 r. odbywał studia z etyki społecznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uzyskując w 1949 r. magisterium, a w 1952 r. – doktorat na podstawie rozprawy Zasada pomocniczości. Od 1948 r. wykładał etykę na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, a od 1963 r. także na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. W 1965 r. objął etat adiunkta w Katedrze Etyki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Na tym Wydziale habilitował się w 1967 r. na podstawie rozprawy Zagadnienie godziwej obrony sekretu. W 1973 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1982 r. – profesora zwyczajnego. W 1988 r. przeszedł na emeryturę, kontynuując jednak ożywioną działalność naukową i pisarską. W 2014 r. otrzymał podczas XX Targów Wydawców Katolickich Nagrodę Główną FENIKS 2014. Jedną z ostatnich rozmów z Księdzem Profesorem można wysłuchać tu: LINK.

Wszystkim Bliskim i Przyjaciołom śp. Księdza Profesora składamy wyrazy współczucia, wyrażając jednocześnie wdzięczność za dar Jego życia i twórczości naukowej oraz zapewniając o modlitewnej pamięci. Niech Bóg miłosierny będzie dla Niego nagrodą w wieczności.

Władze i Społeczność Instytutu Filozofii UKSW w Warszawie

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach