Wykłady profesora wizytującego na WFCh - prof. Mario de Caro

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w w wykładach prof. Mario de Caro (Uniwersytet Roma Tre) odbywających się w terminie 4-14 maja 2015 w Instytucie Filozofii UKSW. Informacje na temat zajeć:

WM: A course on free will and responsibility (4.05; 5.05.; 7.05.)

WM: One on the relationship between science and philosophy (11.05; 12.05; 14.05)

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach