Nowa publikacja IF: "God and Nature"

Zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją pracowników IF: G. Bugajak, D. Kucharski, A. Latawiec, A. Lemańska, D. Ługowska, A. Świeżyński, J. Tomczyk, God and Nature. Selected Issues in the Philosophy and Theology of Nature, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014.

Niniejsza publikacja zawiera spojrzenie na elementy dziejów dialogu między naukami przyrodniczymi, filozofią i teologią. Ponadto obejmuje własne poszukiwania autorów dotyczące współczesnych aspektów problematyki, którą ogólnie można określić mianem filozofii przyrody i teologii przyrody. W pierwszej części zostało przedstawione spojrzenie na wybrane momenty historycznego procesu formowania się relacji między różnymi dziedzinami ludzkiego poznania (zagadnienie racjonalizacji zdarzeń cudownych u Majmonidesa, stosunek Boga do świata w poglądach G. Berkeleya, relacja między wiarą i rozumem w myśli rosyjskiej). Współczesny etap poszukiwań obszarów i perspektyw, w których możliwy jest dialog pomiędzy wyodrębnionymi z filozofii naukami przyrodniczymi a samą filozofią oraz teologią, został zaprezentowany w drugiej części niniejszej publikacji. Składają się na nią rozdziały dotyczące zarówno aspektów metodologicznych (znaczenie filozofii przyrody dla teologii), jak i konkretnych problemów pojawiających się na styku elementów triady: przyrodoznawstwo – filozofia – teologia (stworzenie i ewolucja, problem cierpienia i śmierci w przyrodzie, przypadkowość zdarzeń).

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach