Nowe publikacje IF - „Opera Philosophorum Medii Aevi” t. 9.3 i 9.4 – Tomasz z Akwinu: Opuscula – Listy

Część trzecia dziewiątego tomu „Opera philosophorum medii aevi” stanowi kontynuację dwóch poprzednich i zawiera teksty Tomasza z Akwinu w tłumaczeniu Artura Andrzejuka, Lecha Szyndlera, Michała Głowali i ks. Adama Filipowicza. W obecnym woluminie przeważają opuscula podejmujące problematykę teologiczną, czego reprezentatywnym przykładem jest Kwestia dyskutowana o zjednoczeniu Słowa Wcielonego w przekładzie L. Szyndlera oraz Komentarz do dekretałów Soboru Laterańskiego IV z 1215 roku (Super decretales) w przekładzie ks. A. Filipowicza. W tomie tym znaleźć można również przekład filozoficznego traktatu – O zasadach natury, którego dokonał A. Andrzejuk, a także tłumaczenie fragmentu Komentarza do Sentencji Akwinaty, poświęconego zagadnieniu odrębności cnót, którego dokonał M. Głowala.

Część czwarta tomu dziewiątego obejmuje grupę listów i opinii naukowych, jakie napisał Akwinata. W tomie znajduje się ostatni list, jaki Akwinata skierował do Bernarda, opata Monte Cassino, przed swoją śmiercią w 1274 r. Odnaleźć można również szereg opinii, które Tomasz z Akwinu formułował dla swoich bliskich przyjaciół, którzy w różnych częściach Europy zmagali się z podobnymi filozoficznymi i teologicznymi zagadnieniami. Autorami przekładów są: Izabella Andrzejuk, Magdalena Płotka i Michał Zembrzuski.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach