Nowa publikacja IF: J. Krokos, Odsłanianie intencjonalności

Zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją WFCh:

Jan Krokos, Odsłanianie intencjonalności, Liber Libri, Warszawa 2013.

http://liberilibri.pl/ksiazka/ods%C5%82anianie-intencjonalno%C5%9Bci

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach