Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych (AŚSF) - terminy rozliczenia i zgłoszeń

Informujemy, że do 2 lipca 2014 należy złożyć rozliczenie z realizacji AŚSF w roku 2013/2014. Także do 2 lipca będą przyjmowane zgłoszenia do AŚSF na rok 2014/2015. Rozliczenia realizacji AŚSF i dokumenty dotyczące zgłoszeń należy dostarczyć w podanych terminach do dziekanatu WFCh (p. 304).

Wzory dokumentów i podań oraz szczegółowe informacje dotyczące AŚSF można znaleźć na stronie: http://www.filozofia.uksw.edu.pl/node/90

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach