Nowa publikacja IF: "Opera Philosophorum Medii Aevii" t. 13, Tomasz z Akwinu - Komentarz "O pamięci i przypominaniu", przekład i opracowanie Michał Zembrzuski

Najnowszy tom "Opera Philosophorum Medii Aevi" jest monografią poświęconą komentarzowi Tomasza z Akwinu do traktatu Arystotelesa „O pamięci i przypominaniu”. Publikacja zawiera obszerne wprowadzenie, w którym dr Michał Zembrzuski omawia problematykę pamięci i przypominania w tradycji filozoficznej starożytności i średniowiecza, prezentuje różne sposoby funkcjonowania tych zagadnień w różnych tekstach Akwinaty. Autor rekonstruuje metafizyczne i teoriopoznawcze ujęcie tej tematyki, a także analizuje Tomaszową ars memorandi. Najważniejszą jednak częścią publikacji jest pełne tłumaczenie komentarza oraz tłumaczenie łacińskiej wersji tekstu Arystotelesa „O pamięci i przypominaniu”.
 
Spis treści i „Przedmowę” prof. A. Andrzejuka, znaleźć można na stronie:
http://katedra.uksw.edu.pl/opera/tom_13/tom_13_start.htm

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach